Accept 3 форми дієслова (брати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова accept (прийняти) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова accept з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, accept в past simple

3 форми дієслова accept

Англійська дієслово accept [əkˈsɛpt], перекладається як: приймати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова accept: Infinitive (accept), Past Simple – (accepted).

📚 Дієслово accept має значення: приймати, миритися, визнавати, брати, погоджуватися, допускати, стверджувати, акцептувати.

Форми дієслова accept в минулому часі

👉 Форми дієслова accept в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде accept в минулому часі past simple.

Три форми дієслова accept

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

accept [əkˈsɛpt]

accepted [əkˈsɛptɪd]

приймати

Як поставити accept у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово accept в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – accept. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  accepted.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити accept в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для accept потрібно використовувати в минулому часі, буде:

accept в past simple — accepted.

What is the past tense of accept?

The past tense of accept is accepted.

The past participle of accept is

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — accept в past simple, буде accepted.

(V2)

Future simple — accept в future simple буде accept. (will + V1)

Present Perfect — accept у present perfect буде

(have\has + V3)

Past Perfect — accept у past perfect буде

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово accept?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово accept це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова accept

 • The committee has accepted the recommendation – Комітет ухвалив рекомендацію.

  (Present Perfect)

 • John said he decided to accept that offer – Джон сказав, що він вирішив прийняти цю пропозицію.

  (Past Simple)

 • I can’t accept my past that easily – Я не можу прийняти своє минуле так легко.

  (Past Simple)

 • He refuses to accept fact that – Він відмовляється визнавати цей факт.

  (Present Simple)

 • I’ll accept that as an answer – Я прийму це за відповідь.

  (Future Simple)

 • We accept cash – Ми приймаємо готівку.

  (Present Simple)

 • Mary has to accept responsibility for her actions – Мері повинна прийняти відповідальність за свої дії.

  (Present Simple)

 • She accepted his invitation to live together – Вона прийняла його запрошення пожити разом.

  (Past Simple)

 • The key to a happy marriage is to accept each other – Ключ до щасливого шлюбу в тому, щоб приймати один одного.

  (Present Simple)

 • I learned to accept criticism without rancour – Я навчилася приймати критику без злості.

  (Past Simple)