Access 3 форми дієслова (мати доступ, звертатися) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова access (доступ звертатися) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова access з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥 access в past simple

3 форми дієслова access

Англійська дієслово access [ˈækses], перекладається як: мати доступ, звертатися.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова access: Infinitive (access), Past Simple – (accessed), Past Participle – (accessed).

📚 Дієслово access має значення: мати доступ, користуватися, здійснювати пошук даних.

Форми дієслова access в минулому часі

👉 Форми дієслова access в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде access в минулому часі past simple.

Три форми дієслова access

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

access [ˈækses]

accessed [ˈækˌsest]

accessed [ˈækˌsest]

мати доступ, звертатися

Як поставити access у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово access в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – access. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  accessed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  accessed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити access в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для access потрібно використовувати в минулому часі, буде:

access в past simple — accessed.

What is the past tense of access?

The past tense of access is accessed.

The past participle of access is accessed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — access в past simple, буде accessed.

(V2)

Future simple — access в future simple буде access. (will + V1)

Present Perfect — access у present perfect буде

accessed.

(have\has + V3)

Past Perfect — access в past perfect буде

accessed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово access?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово access це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова access

 • Henry, there’s no way to access it. – Генрі, немає ніякого способу отримати до нього доступ.

  (Present Simple)

 • Well, he has already accessed our servers. – Отже, він вже отримав доступ до наших серверів.

  (Present Perfect)

 • This page has been accessed more than 20,500 times – До цієї сторінці зверталися більш 20500 раз.

  (Present Perfect)

 • This report can be accessed via the Internet. – Доступ до цього звіту можна отримати в інтернеті.

  (Present Simple)

 • The document can be accessed by many users at the same time. – Документ може бути доступний багатьом користувачам одночасно.

  (Present Simple)

 • You need a password if you want to access the database. – Для доступу до бази даних вам знадобиться пароль.

  (Present Simple)

 • The theatre has good access for disabled people. – У театрі є зручний доступ для інвалідів.

  (Present Simple)

 • We are not able provide you with Internet access unless you agree to these terms. – Ми не можемо надати вам доступ в інтернет, якщо ви не погоджуєтесь з даними умовами.

  (Present Simple)

 • I will access his hard drive. – Я отримаю доступ до жорсткого диска.

  (Future Simple)

 • You’re being brought to a bunker, which you will access only with your unique biometrics. – Вас везуть в бункер, доступ до якого забезпечить лише ваша унікальна біометрика.

  (Future Simple)