Allocate 3 форми дієслова (Розподіляти) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова allocate (Розподіляти) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова allocate з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, allocate в past simple

3 форми дієслова allocate

Англійська дієслово allocate [‘æləkeɪt], перекладається як: Розподіляти.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова allocate: Infinitive (allocate), Past Simple – (allocated), Past Participle – (allocated).

📚 Дієслово allocate має значення: Асигнувати, виділяти, відраховувати.

Форми дієслова allocate в минулому часі

👉 Форми дієслова allocate в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде allocate в минулому часі past simple.

Три форми дієслова allocate

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

allocate [‘æləkeɪt]

allocated [ˈæləkeɪtɪd]

allocated [ˈæləkeɪtɪd]

Розподіляти

Як поставити allocate у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово allocate в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – allocate. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  allocated.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  allocated.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити allocate в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для allocate потрібно використовувати в минулому часі, буде:

allocate в past simple — allocated.

What is the past tense of allocate?

The past tense of allocate is allocated.

The past participle of allocate is allocated.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — allocate в past simple, буде allocated.

(V2)

Future simple — allocate в future simple буде allocate. (will + V1)

Present Perfect — allocate в present perfect буде

allocated.

(have\has + V3)

Past Perfect — allocate в past perfect буде

allocated.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово allocate?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово allocate це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова allocate

 • We immediately began to allocate roles among the members of our young amateur troupe. – Ми тут же почали розподіляти ролі між членами нашої молодої аматорської трупи.

  (Past Simple)

 • It was not until the beginning of the sixth day that they began to allocate the available forces and means for reconnaissance. – І тільки на початку шостого дня стали розподіляти наявні сили і засоби розвідки.

  (Past Simple)

 • This will enable a more efficiently allocate resources, directing them to the development of promising products only. – Це дозволить більш ефективно розподіляти ресурси, направляючи їх на розробку тільки перспективних продуктів.

  (Present Simple)

 • The emperor has allocated special funds for their upkeep. – Імператор асигнував на їх утримання особливі засоби

  (Present Perfect)

 • – And we are ready to allocate ten thousand francs to the cause. – – І ми готові асигнувати на це справа десять тисяч франків.

  (Present Simple)

 • Sometimes the management, in order to save money, allocated money only for the cheapest hotels – Іноді керівництво в цілях економії виділяла гроші лише на найдешевші готелі

  (Past Simple)

 • Traditionally, it is customary to allocate two main types of linear business. – Традиційно прийнято виділяти два основних типи лінійного бізнесу.

  (Present Simple)

 • Workers allocated part of their earnings to the starving population. – Робочі відраховували частину свого заробітку на користь голодуючого населення.

  (Past Simple)

 • Others had to allocate huge sums of money for the right to shoot and show movies. – Іншим довелося відраховувати величезні суми за право знімати і демонструвати кінофільми.

  (Past Simple)

 • The latter, in turn, undertakes to allocate a certain part of it annually to the treasury. – Той у свою чергу зобов’язується щорічно відраховувати до скарбниці її певну частину.

  (Present Simple)