Anticipate 3 форми дієслова (Очікувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова anticipate (Очікувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова anticipate з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, anticipate в past simple

3 форми дієслова anticipate

Англійська дієслово anticipate [æn’tɪsɪpeɪt], перекладається як: Очікувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова anticipate: Infinitive (anticipate), Past Simple – (anticipated), Past Participle – (anticipated).

📚 Дієслово anticipate має значення: передбачати; передчувати; передчувати; попереджати; передбачати; прискорити; наближати; наблизити; попередити; припускати; робити (що-л.); говорити завчасно; сказати раніше часу; робити раніше часу; використовувати заздалегідь; витратити заздалегідь; випередити; побоюватися; мати намір; запасатися; передбачити (поява нового стилю, манери і т. п. у мистецтві); робити раніше терміну; використовувати раніше часу; зробити раніше терміну; витрачати гроші достроково; витрачати гроші передчасно; антиципироваться; очікуватися; випередити; випереджатися; передбачається; предвкусить; предвкушаться; предвосхищаться; попереджатись; предчувствоваться; випереджувати; оцінювати; передбачити; обчислити заздалегідь; прорахувати вперед; прораховувати наперед; прораховувати заздалегідь; прорахувати заздалегідь; передбачати.

Форми дієслова anticipate в минулому часі

👉 Форми дієслова anticipate в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде anticipate в минулому часі past simple.

Три форми дієслова anticipate

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

anticipate [æn’tɪsɪpeɪt]

anticipated [ænˈtɪsɪpeɪtɪd]

anticipated [ænˈtɪsɪpeɪtɪd]

Очікувати

Як поставити anticipate у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово anticipate в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – anticipate. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  anticipated.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  anticipated.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити anticipate в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для anticipate потрібно використовувати в минулому часі, буде:

anticipate в past simple — anticipated.

What is the past tense of anticipate?

The past tense of anticipate is anticipated.

The past participle of anticipate is anticipated.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — anticipate в past simple, буде anticipated.

(V2)

Future simple — anticipate в future simple буде anticipate. (will + V1)

Present Perfect — anticipate в present perfect буде

anticipated.

(have\has + V3)

Past Perfect — anticipate в past perfect буде

anticipated.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово anticipate?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово anticipate це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова anticipate

 • The listeners, зачарований by his speech, looked at him questioningly, obviously anticipating the continuation of this explanation – Слухачі, захоплені його промовою, запитливо дивилися на нього, з явним нетерпінням очікуючи продовження цих пояснень,

  (Past Simple)

 • The team was anticipating the management’s reaction – Колектив чекав реакції керівництва

  (Past Continuous)

 • The German government anticipated the arrival of these representatives in the coming days. – Німецький уряд у найближчі дні чекала прибуття цих представників.

  (Past Simple)

 • Astronomers were able to calculate lunar затемнень and anticipate the possibility of solar затемнень. – Астрономи вміли обчислити місячні затемнення і заздалегідь передбачити можливість сонячних.

  (Past Simple)

 • The better we can anticipate events in the world around us, the more opportunities we will have to turn them to our advantage. – Чим краще ми зможемо передбачити події в навколишньому світі, тим більше у нас буде можливостей звернути їх собі на користь.

  (Present Simple)

 • He clearly anticipated bad things, so he tried to protect his mother from a possible shock. – Він явно передчував щось недобре, тому намагався вберегти мати від можливого потрясіння.

  (Past Simple)

 • He opened the thick volume and посміхнулася, anticipating the encounter with his favorite novel. – Він відкрив товстий томик і посміхнувся, передчуваючи зустріч з улюбленим романом.

  (Past Simple)

 • We can anticipate unpleasant feelings not in order to face them. – Ми можемо передбачати неприємні відчуття для того, щоб з ними не зустрічатися.

  (Present Simple)

 • This definition, made some 80 years ago, quite anticipates views and modern approaches to the problem. – Це визначення, зроблене близько 80 років тому, цілком передбачає сучасні погляди і підходи до проблеми.

  (Present Simple)

 • Much of the above, however, anticipates the results of further research. – Багато з вищесказаного, однак, передбачає результати подальшого дослідження.

  (Present Simple)