Approve 3 форми дієслова (схвалювати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова approve (схвалювати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова approve з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, approve в past simple

3 форми дієслова approve

Англійська дієслово approve [əˈpruːv], перекладається як: схвалювати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова approve: Infinitive (approve), Past Simple – (approved), Past Participle – (approved).

📚 Дієслово approve має значення: схвалювати, стверджувати, санкціонувати, апробувати, висловлюватися позитивно, виявляти, показувати.

Форми дієслова approve в минулому часі

👉 Форми дієслова approve в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде approve в минулому часі past simple.

Три форми дієслова approve

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

approve [əˈpruːv]

approved [əˈpruːvd]

approved [əˈpruːvd]

схвалювати

Як поставити approve у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово approve в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – approve. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  approved.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  approved.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити approve в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для approve потрібно використовувати в минулому часі, буде:

approve в past simple — approved.

What is the past tense of approve?

The past tense of approve is approved.

The past participle of approve is approved.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — approve в past simple, буде approved.

(V2)

Future simple — approve в future simple буде approve. (will + V1)

Present Perfect — approve в present perfect буде

approved.

(have\has + V3)

Past Perfect — approve в past perfect буде

approved.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово approve?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово approve це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова approve

 • He had to approve not only the declaration, but also all reparations – Йому довелося затвердити не тільки декларацію, але і всі репарації.

  (Past Simple)

 • The committee approved these declarations back in 2008 – Комітет затвердив ці декларації ще в 2008 році.

  (Past Simple)

 • I can’t approve your rule. – Я не можу схвалити ваш правило.

  (Present Simple)

 • I don’t approve of your boyfriend. – Мені не подобається твій хлопець.

  (Present Simple)

 • I don’t approve of plastic surgery. – Я не схвалюю пластичну хірургію.

  (Present Simple)

 • Mary’s parents now approve of her marriage. – Батьки Мері схвалили її шлюб.

  (Present Simple)

 • I think she would approve, but who knows for sure . – Мені здається, що вона схвалила б, хоча хто знає напевно.

  (Past Simple)

 • Your boss must approve the letter before it can be sent. – Ваш керівник повинен схвалити цей лист, перш ніж його можна буде відправити.

  (Present Simple)

 • President approved a new disaster management bill. – Президент затвердив новий законопроект про усунення наслідків лиха.

  (Past Simple)

 • I think it unlikely that your mother will approve your decision. – Не думаю, що твоя мати схвалить твоє рішення.

  (Future Simple)