Assume 3 форми дієслова (Брати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова assume (Брати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова assume з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, assume в past simple

3 форми дієслова assume

Англійська дієслово assume [ə’sju:m], перекладається як: Приймати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова assume: Infinitive (assume), Past Simple – (assumed), Past Participle – (assumed).

📚 Дієслово assume має значення: присвоювати; узурпувати; припускати; допускати; прикидатися; напускати на себе; передбачити; допустити; приймати на себе; взяти на себе; привласнювати собі; привласнити собі; прийняти (наприклад, відповідальність); придбавати (якості); напустити на себе; прикинутися; симулювати; бути самовпевненим; бути зарозумілим; додумувати (в значенні “припускати, не маючи достатньої інформації”); виходити з; вважати само собою зрозумілим; придбати; брати за даність; приймати як належне; передбачатися; присвоїти (собі); сприймати; сприйматися; сприйняти; вступати в посаду; вступати у володіння; вступити на посаду; вступити у володіння; допускатися; підозрювати; підозрювати; придбавається; виходити з посилки; виходити з припущення; розуміти.

Форми дієслова assume в минулому часі

👉 Форми дієслова assume в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде assume в минулому часі past simple.

Три форми дієслова assume

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

assume [ə’sju:m]

assumed [əˈsjuːmd]

assumed [əˈsjuːmd]

Приймати

Як поставити assume в 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово assume в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – assume. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  assumed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  assumed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити assume в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для assume потрібно використовувати в минулому часі, буде:

assume в past simple — assumed.

What is the past tense of assume?

The past tense of assume is assumed.

The past participle of assume is assumed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — assume в past simple, буде assumed.

(V2)

Future simple — assume в future simple буде assume. (will + V1)

Present Perfect — assume в present perfect буде

assumed.

(have\has + V3)

Past Perfect — assume в past perfect буде

assumed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово assume?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово assume це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова assume

 • At the executive level, they often assume the form of decisions about the feasibility of investing in new products, services and processes. – На рівні керівників вони часто приймають форму рішень про доцільність інвестицій у нові продукти, послуги та процеси.

  (Present Simple)

 • Material handling assumes new forms at that time, although the old ways continue to be used. – Обробка матеріалів в ту пору приймає нові форми, хоча продовжують використовуватися і старі способи.

  (Present Simple)

 • Apparently, the Sumerians were the first to assume the surplus crops grown by the community and created a privileged rulіng class. – Мабуть, шумери першими стали присвоювати надлишок врожаю, вирощеного громадою, і створили привілейований правлячий клас.

  (Present Simple)

 • Apparently, the Sumerians were the first to assume the surplus crops grown by the community and created a privileged rulіng class. – Секретаріат не узурпує прав вищестоящої інстанції – вона може завжди це рішення змінити або скасувати.

  (Present Simple)

 • For there to be an opportunity to assume free will, it must first, be formed, and second, be as truly free. – Щоб була можливість узурпувати вільну волю, вона повинна, по-перше, скластися, по-друге, бути як справді вільна.

  (Present Simple)

 • markets assume traditional government functions – ринки узурпують традиційні функції уряду

  (Past Simple)

 • It is only possible to think what is, and movement already assumes є поява and annihilation, non-existence. – Мислити можна тільки те, що є, а рух вже припускає виникнення і знищення, небуття.

  (Present Simple)

 • As for change by definition, it assumes the creation of a new system, and this requires a leader. – Що ж до перетворень, то вони за визначенням передбачають створення нової системи, а для цього потрібен лідер.

  (Present Simple)

 • Assuming responsibility for all troubles, he declared forgiveness for all the perpetrators and urged all to leave enmity behind and unite in Christian love. – Беручи на себе відповідальність за всі негаразди, він оголошував прощення всім винуватцям і закликав усіх, залишивши ворожнечу, з’єднатися в християнській любові.

  (Past Simple)

 • They lie in the ability and willingness of a person to organize a business or a new business, assuming all the costs and risks associated with it. – Вони полягають в умінні і готовність людини організувати бізнес або нову справу, беручи на себе всі пов’язані з ним витрати і ризики.

  (Present Simple)