Attribute 3 форми дієслова (приписувати, пояснювати, відносити, приписувати авторство) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова attribute (приписувати, пояснювати, відносити, приписувати авторство) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова attribute з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, attribute в past simple

3 форми дієслова attribute

Англійська дієслово attribute [əˈtrɪbjuːt], перекладається як: приписувати, пояснювати, відносити, приписувати авторство.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова attribute: Infinitive (attribute), Past Simple – (attributed), Past Participle – (attributed).

📚 Дієслово attribute має значення: приписувати, пояснювати, відносити, приписувати авторство.

Форми дієслова attribute в минулому часі

👉 Форми дієслова attribute в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде attribute в минулому часі past simple.

Три форми дієслова attribute

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

attribute [əˈtrɪbjuːt]

attributed [əˈtrɪbjʊtɪd]

attributed [əˈtrɪbjʊtɪd]

приписувати, пояснювати, відносити, приписувати авторство

Як поставити attribute у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово attribute в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – attribute. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  attributed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  attributed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити attribute в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для attribute потрібно використовувати в минулому часі, буде:

attribute в past simple — attributed.

What is the past tense of attribute?

The past tense of attribute is attributed.

The past participle of attribute is attributed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — attribute в past simple, буде attributed.

(V2)

Future simple — attribute в future simple буде attribute. (will + V1)

Present Perfect — attribute у present perfect буде

attributed.

(have\has + V3)

Past Perfect — attribute у past perfect буде

attributed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово attribute?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово attribute це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова attribute

 • She tried to all the attribute failures to internal problems – Вона намагалася списати всі невдачі на внутрішні проблеми.

  (Past Simple)

 • The group of scientists attributed their success to hard work – Група вчених пояснила свій успіх важкою роботою.

  (Past Simple)

 • From the very beginning, Paul has attributed ill intentions to the company – Підлога з самого початку приписував компанії погані наміри.

  (Present Perfect)

 • He attributed the change of his behaviour to their marriage. – Він пояснив зміни у своїй поведінці тим, що вони одружилися.

  (Past Simple)

 • This well-known quotation is attributed to Abraham Lincoln – Цю відому цитату приписують Аврааму Лінкольну.

  (Present Simple)

 • How can you attribute all of those to the same person? – Як ти можеш приписувати всі ці злочини одній людині?

  (Present Simple)

 • Mary attributed her recent weight gain to the medication she was taking. – Мері приписувала недавнє збільшення власної ваги прийнятим нею ліків.

  (Past Simple)

 • We do not attribute the success of the meeting to the efforts of Spain alone. – Ми не схильні приписувати це тільки зусиллям Іспанії.

  (Present Simple)

 • The statement is attributed to the US government. – Це твердження приписується уряду США.

  (Present Simple)

 • Much of his success as an actor can be attributed to his personal magnetism. – У чому його успіх в якості актора можна приписати його особистому чарівності.

  (Present Simple)