Audit 3 форми дієслова (ревізувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова audit (ревізувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова audit з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, audit в past simple

3 форми дієслова audit

Англійська дієслово audit [ˈɔːdɪt], перекладається як: ревізувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова audit: Infinitive (audit), Past Simple – (audited), Past Participle – (audited).

📚 Дієслово audit має значення: ревізувати, перевіряти, проводити ревізію, перевіряти звітність.

Форми дієслова audit в минулому часі

👉 Форми дієслова audit в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде audit в минулому часі past simple.

Три форми дієслова audit

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

audit [ˈɔːdɪt]

audited [ˈɔːdɪtɪd]

audited [ˈɔːdɪtɪd]

ревізувати

Як поставити audit у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово audit в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – audit. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  audited.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  audited.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити audit в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для audit потрібно використовувати в минулому часі, буде:

audit в past simple — audited.

What is the past tense of audit?

The past tense of audit is audited.

The past participle of audit is audited.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — audit в past simple, буде audited.

(V2)

Future simple — audit в future simple буде audit. (will + V1)

Present Perfect — audit в present perfect буде

audited.

(have\has + V3)

Past Perfect — audit в past perfect буде

audited.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово audit?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово audit це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова audit

 • The boss demanded to audit the company until Wednesday – Бос зажадав провести аудит компанії до середовища.

  (Past Simple)

 • The fund audited it several times in 4 years – Фонд перевіряв його кілька разів за 4 роки.

  (Past Simple)

 • We have audited all your facilities – Ми перевірили всі ваші об’єкти.

  (Present Perfect)

 • The tax service is auditing our company now – Податкова служба перевіряє звітність нашій компанії зараз.

  (Present Continuous)

 • They have audited the financial information provided by us – Вони перевірили фінансову інформацію, надану нами.

  (Present Perfect)

 • She has been auditing the budget for two weeks – Вона два тижні перевіряла бюджет.

  (Present Perfect Continuous)

 • Students also can audit classrooms – Учні також можуть перевіряти класи.

  (Present Simple)

 • The Board has audited our expenses – Комісія перевірила наші витрати на поїздки

  (Present Perfect)

 • Our accountants had audited financial statements – Наші бухгалтера перевірили фінансові відомості.

  (Past Perfect)

 • That’s inetersting, who will audit our auditors? – Цікаво, хто перевірить наших аудиторів?

  (Future Simple)