Become 3 форми неправильного дієслова (ставати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово become (ставати) – 3 форми дієслова become в англійській мові. Перша, друга, третя форма become з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb become in past simple

3 форми дієслова become

Англійська дієслово become [bɪˈkʌm], перекладається як: ставати.
Входить у групи:

неправильні дієслова,

дієслова 4-й клас,

дієслова 5-й клас.

3 форми дієслова become: Infinitive (become), Past Simple – (became), Past Participle – (become).

📚 Дієслово become має значення: стати, ставати.

Форми дієслова become в минулому часі

👉 Форми дієслова become в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде become в минулому часі past simple.

Три форми дієслова become

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

become [bɪˈkʌm]

became [bɪˈkeɪm]

become [bɪˈkʌm]

ставати

Як поставити become у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово become в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – become. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  became.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  become.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити become в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для become потрібно використовувати в минулому часі, буде:

become в past simple — became.

What is the past tense of become?

The past tense become of is became.

The past participle become of is become.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — become в past simple, буде became.

(V2)

Future simple — become в future simple буде become. (will + V1)

Present Perfect — become в present perfect буде

become.

(have\has + V3)

Past Perfect — become в past perfect буде

become.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово become?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово become це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова become

 • After the marriage, Jessika becomes royalty – Після заміжжя, Вона стає королевою.

  (Present Simple)

 • Paul became an interpreter – Пол став перекладачем.

  (Past Simple)

 • Our meetings have become more responsive to new trends – Наші зустрічі стали більш активно реагувати на нові тенденції.

  (Present Perfect)

 • He becomes more independent and that scares me – Він стає більш незалежним і це лякає мене.

  (Present Simple)

 • We become adults, you should take that into account – Ми стаємо дорослими, ти повинен це враховувати.

  (Present Simple)

 • The temporary job became a permanent one, and i’m happy – Тимчасова робота стала постійною, і я щасливий.

  (Past Simple)

 • He became so important person here, but it’s so responsible – Він став такою важливою персоною, але це так відповідально.

  (Past Simple)

 • You’ve become the only person I can trust – Ти став єдиною людиною, якій я можу довіряти.

  (Present Perfect)

 • He has become another man since getting that job – Він став іншою людиною після того, як отримав ту роботу.

  (Present Perfect)

 • We will become powerful and strong, just give us some time – Ми станемо впливовими і сильними, тільки дай нам час.

  (Future Simple)