Beg 3 форми дієслова (просити, благати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова beg (просити, благати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова beg з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, beg в past simple

3 форми дієслова beg

Англійська дієслово beg [ˈbɛɡ], перекладається як: просити, благати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова beg: Infinitive (beg), Past Simple – (begged), Past Participle – (begged).

📚 Дієслово beg має значення: просити, благати, просити, випрошувати, вимолювати, жебрати, просити милостині.

Форми дієслова beg в минулому часі

👉 Форми дієслова beg в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде beg в минулому часі past simple.

Три форми дієслова beg

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

beg [ˈbɛɡ]

begged [ˈbɛɡd]

begged [ˈbɛɡd]

просити, благати

Як поставити beg у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово beg в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – beg. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  begged.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  begged.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити beg в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для beg потрібно використовувати в минулому часі, буде:

beg в past simple — begged.

What is the past tense of beg?

The past tense of beg is begged.

The past participle of beg is begged.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — beg в past simple, буде begged.

(V2)

Future simple — beg в future simple буде beg. (will + V1)

Present Perfect — beg в present perfect буде

begged.

(have\has + V3)

Past Perfect — beg в past perfect буде

begged.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово beg?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово beg це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова beg

 • I begged permission to join them – Я попросив дозволу приєднатися до них.

  (Past Simple)

 • I begged you to not do it, було am – Я просив вас не робити цього, мем.

  (Past Simple)

 • Do you promise you’re not going to try to beg me back? – Ти обіцяєш, що не будеш намагатися попросити мене повернутись?

  (Present Simple)

 • I begged them, “Please find her” – Я благала їх: «будь Ласка, знайдіть її».

  (Past Simple)

 • She begged me not to get married – Вона благала мене не одружуватися.

  (Past Simple)

 • It begs the question – Напрошується питання.

  (Present Simple)

 • I begged my car to move and finally, it did – Я благав машину рушити і, нарешті, вона рушила.

  (Past Simple)

 • The children went from door to door begging for food – Діти ходили від дверей до дверей, випрошуючи їжі.

 • In the end, the criminal begged for mercy – В кінці кінців, злочинець просив пощади.

  (Past Simple)

 • My dog knows how to beg – Моя собака вміє стояти на задніх лапах.

  (Present Simple)