Begin 3 форми неправильного дієслова (починати(ся)) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово begin (починати(ся)) – 3 форми дієслова begin в англійській мові. Перша, друга, третя форма begin з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb begin in past simple

3 форми дієслова begin

Англійська дієслово begin [bɪˈgɪn], перекладається як: починати(ся).
Входить у групи:

неправильні дієслова,

дієслова 4-й клас,

дієслова 5-й клас.

3 форми дієслова begin: Infinitive (begin), Past Simple – (began), Past Participle – (begun).

📚 Дієслово begin має значення: починати, розпочинати, створювати, засновувати.

Форми дієслова begin в минулому часі

👉 Форми дієслова begin в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде begin в минулому часі past simple.

Три форми дієслова begin

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

begin [bɪˈgɪn]

began [bɪˈgæn]

begun [bɪˈgʌn]

починати(ся)

Як поставити begin в 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово begin в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – begin. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  began.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  begun.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити begin в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для begin потрібно використовувати в минулому часі, буде:

begin в past simple — began.

What is the past tense of begin?

The past tense of is begin began.

The past participle of is begin begun.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — begin в past simple, буде began.

(V2)

Future simple — begin в future simple буде begin. (will + V1)

Present Perfect — begin в present perfect буде

begun.

(have\has + V3)

Past Perfect — begin в past perfect буде

begun.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово begin?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово begin це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова begin

 • She began the quilt last week – Вона почала шити ковдру на минулого тижня.

  (Past Simple)

 • The virus can begin to replicate – Вірус може почати реплікацію.

  (Present Simple)

 • He interrupted as soon as they began to vote – Він замовк, як тільки вони почали голосувати.

  (Past Simple)

 • We can begin tomorrow – Можна почати завтра.

  (Present Simple)

 • The English lesson has already begun – Урок англійської вже почався.

  (Present Perfect)

 • The program will begin in 5 minutes – Програма почне роботу через 5 хвилин.

  (Future Simple)

 • Some countries have begun to tackle the issue – Деякі країни приступили до вирішення цієї проблеми.

  (Present Perfect)

 • You can please wait here, the experiment will begin shortly – чи Можете почекати тут, експеримент скоро почнеться.

  (Present Simple)

 • Put your money on the table and we will begin – Покладіть гроші на стіл і ми почнемо.

  (Present Simple)

 • In truth, your journey has already begun – По суті, твоя подорож вже почалося.

  (Present Perfect)