Bereave 3 форми неправильного дієслова (позбавляти) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово bereave (позбавляти) – 3 форми дієслова bereave в англійській мові. Перша, друга, третя форма bereave з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb bereave in past simple

3 форми дієслова bereave

Англійська дієслово bereave [bɪˈriːv], перекладається як: позбавляти.
Входить у групи:

неправильні дієслова.

3 форми дієслова bereave: Infinitive (bereave), Past Simple – (bereft), Past Participle – (bereft).

📚 .

Форми дієслова bereave в минулому часі

👉 Форми дієслова bereave в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде bereave в минулому часі past simple.

Три форми дієслова bereave

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

bereave [bɪˈriːv]

bereft [bɪˈrɛft]

bereaved [bɪˈriːvd]

bereft [bɪˈrɛft]

bereaved [bɪˈriːvd]

позбавляти

Як поставити bereave у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово bereave в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – bereave. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  bereft,

  bereaved.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  bereft,

  bereaved.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити bereave в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для bereave потрібно використовувати в минулому часі, буде:

bereave в past simple — bereft,

bereaved.

What is the past tense of bereave?

The past tense of bereave is or bereft

bereaved.

The past participle of bereave is or bereft

bereaved.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — bereave в past simple, буде bereft,

bereaved.

(V2)

Future simple — bereave в future simple буде bereave. (will + V1)

Present Perfect — bereave в present perfect буде

bereft,

bereaved.

(have\has + V3)

Past Perfect — bereave в past perfect буде

bereft,

bereaved.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово bereave?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово bereave це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова bereave

 • He was bereft of hope when his last plan failed. – Він втратив надію, коли провалився його останній план.

  (Past Simple)

 • As a result of an accident, the father was bereft of his child. – У результаті нещасного випадку батько позбувся дитини.

  (Past Simple)

 • The news of the death in the family bereaved of them that special joy that usually reigns at weddings. – Новину про смерть в родині, позбавила їх тієї особливої радості, яка зазвичай панує на весіллях.

  (Past Simple)

 • It must be illegal to bereave us of such beauty! – Позбавляти нас такої краси повинно бути незаконно!

  (Present Simple)

 • You cannot bereave me of my rights. – Ти не можеш позбавити мене моїх прав.

  (Present Simple)

 • You will bereave yourself of the good that I intend to do. – Ти позбавиш себе того добра, що я маю намір зробити.

  (Future Simple)

 • International financial centers and arms-producing countries must bereave drug traffickers of their financial backing. – Міжнародні фінансові центри та країни, які виробляють зброю, повинні позбавити наркоторговців фінансового забезпечення.

  (Present Simple)

 • Underdeveloped translation services can bereave indigenous women of adequate information on reproductive health procedures. – Недостатня розвиненість системи перекладацьких послуг може позбавляти жінок, які належать до корінних народів, відповідної інформації про процедури, що стосуються репродуктивного здоров’я.

  (Present Simple)

 • In some countries, communities are being bereft of their most useful members. – У деяких країнах громади позбавляються своїх найбільш корисних членів.

  (Present Continuous)

 • These destructive organizations bereave their members of access to information. – Ці деструктивні організації позбавляють своїх членів доступу до інформації.

  (Present Simple)