Beseech 3 форми неправильного дієслова (благати, просити) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово beseech (благати, просити) – 3 форми дієслова beseech в англійській мові. Перша, друга, третя форма beseech з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb beseech in past simple

3 форми дієслова beseech

Англійська дієслово beseech [bɪˈsiːtʃ], перекладається як: благати, просити.
Входить у групи:

неправильні дієслова.

3 форми дієслова beseech: Infinitive (beseech), Past Simple – (besought), Past Participle – (besought).

📚 .

Форми дієслова beseech в минулому часі

👉 Форми дієслова beseech в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде beseech в минулому часі past simple.

Три форми дієслова beseech

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

beseech [bɪˈsiːtʃ]

besought [bɪˈsɔːt]

beseeched [bɪˈsiːtʃt]

besought [bɪˈsɔːt]

beseeched [bɪˈsiːtʃt]

благати, просити

Як поставити beseech у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово beseech в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – beseech. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  besought,

  beseeched.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  besought,

  beseeched.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити beseech в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для beseech потрібно використовувати в минулому часі, буде:

beseech в past simple — besought,

beseeched.

What is the past tense of beseech?

The past tense of beseech is or besought

beseeched.

The past participle of beseech is or besought

beseeched.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — beseech в past simple, буде besought,

beseeched.

(V2)

Future simple — beseech в future simple буде beseech. (will + V1)

Present Perfect — beseech в present perfect буде

besought,

beseeched.

(have\has + V3)

Past Perfect — beseech в past perfect буде

besought,

beseeched.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово beseech?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово beseech це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова beseech

 • The parishioners besought the bishop not close to their beloved church. – Парафіяни благали єпископа не закривати їхню улюблену церкву.

  (Past Simple)

 • I beseech of you, don’t mention her name again. – Прошу вас, не повторюйте більше її ім’я.

  (Present Simple)

 • The children besought to come with us. – Діти благали дозволити їм піти з нами.

  (Past Simple)

 • I was beseeching Helen to stay, but she wouldn’t listen. – Я благала Хелен зупинитися, але вона не послухала.

  (Past Continuous)

 • He’s too proud to beseach. – Він занадто гордий, щоб когось благати.

  (Present Simple)

 • The wounded soldier besought for mercy. – Поранений солдат благав пощадити його.

  (Past Simple)

 • She besought him to read the story again. – Вона благала його прочитати історію знову.

  (Past Simple)

 • She besought and pleaded with them until they finally agreed. – Вона просила і благала їх, до тих пір поки вони не погодилися.

  (Past Simple)

 • He has besought the doctor for medicine. – Він благав доктора дати йому ліки.

  (Present Perfect)

 • She fought back the sudden urge to run to him and beseech his forgiveness. – Вона насилу стримала раптове бажання побігти до нього, благаючи про прощення.

  (Present Simple)