Bless 3 форми неправильного дієслова (благословляти) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово bless (благословляти) – 3 форми дієслова bless в англійській мові. Перша, друга, третя форма bless з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb bless in past simple

3 форми дієслова bless

Англійська дієслово bless [bles], перекладається як: благословляти.
Входить у групи:

неправильні дієслова.

3 форми дієслова bless: Infinitive (bless), Past Simple – (blessed), Past Participle – (blessed).

📚 .

Форми дієслова bless в минулому часі

👉 Форми дієслова bless в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде bless в минулому часі past simple.

Три форми дієслова bless

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

bless [bles]

blessed [blest]

blessed [blest]

blest [blest]

благословляти

Як поставити bless у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово bless в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – bless. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  blessed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  blessed,

  blest.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити bless в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для bless потрібно використовувати в минулому часі, буде:

bless в past simple — blessed.

What is the past tense of bless?

The past tense of bless is blessed.

The past participle of bless is or blessed

blest.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — bless в past simple, буде blessed.

(V2)

Future simple — bless в future simple буде bless. (will + V1)

Present Perfect — bless в present perfect буде

blessed,

blest.

(have\has + V3)

Past Perfect — bless в past perfect буде

blessed,

blest.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово bless?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово bless це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова bless

 • I think you are blessed with a baby – Я думаю, ти благославлена дитям.

  (Present Simple)

 • Will I be blessed to survive? – Буду я благославлен на виживання?

  (Future Simple)

 • I was blessed to find you again, Rita – Я був благославлен знову знайти тебе, Рита.

  (Past Simple)

 • She wants you to bless her child – Вона хоче, щоб ти благославил її дитини.

  (Present Simple)

 • Will you bless our marriage, mother? – Ти благославишь наш шлюб, мамо?

  (Future Simple)

 • I wanted to be blessed by your presence, my love – Я хотів бути благославлен твоєю присутністю, моя любов.

  (Past Simple)

 • I want you to bless him, pastor – Я хочу, щоб ви його благословили, пастор

  (Present Simple)

 • Walt is blessed with the knowledge of chemistry – Уолт благославлен знанням хімії.

  (Present Simple)

 • Give us your and blessing bless this food for us – Дай нам своє благословення, і благослови цю їжу для нас.

  (Present Simple)

 • She’s blessed with many talents – Вона благославлена багатьма талантами.

  (Present Simple)