Boil 3 форми дієслова (кипятити) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова boil (кип’ятити) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова boil з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, boil в past simple

3 форми дієслова boil

Англійська дієслово boil [bɔɪl], перекладається як: кип’ятити.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова boil: Infinitive (boil), Past Simple – (boiled), Past Participle – (boiled).

📚 Дієслово boil має значення: кип’ятити, кипіти, варити, вирувати, наварювати, клекотіти.

Форми дієслова boil в минулому часі

👉 Форми дієслова boil в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде boil в минулому часі past simple.

Три форми дієслова boil

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

boil [bɔɪl]

boiled [bɔɪld]

boiled [bɔɪld]

кип’ятити

Як поставити boil у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово boil в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – boil. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  boiled.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  boiled.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити boil в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для boil потрібно використовувати в минулому часі, буде:

boil в past simple — boiled.

What is the past tense of boil?

The past tense of boil is boiled.

The past participle of boil is boiled.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — boil в past simple, буде boiled.

(V2)

Future simple — boil в future simple буде boil. (will + V1)

Present Perfect — boil в present perfect буде

boiled.

(have\has + V3)

Past Perfect — boil в past perfect буде

boiled.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово boil?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово boil це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова boil

 • She boiled the pot of potato yesterday – Вчора вона зварила горщик з картоплею.

  (Past Simple)

 • The reform has boiled down to monetary policy – Реформа зводилася до грошово-кредитної політики.

  (Present Perfect)

 • All the water has boiled away. – Вся Вода википіла.

  (Present Perfect)

 • The vegetables I boiled turned into mush. – Овочі, які я зварив, перетворилися на місиво.

  (Past Simple)

 • Do you want me to boil you hard boiled eggs? – Ти хочеш, щоб я зварив тобі яйця круто?

  (Present Simple)

 • His enthusiasm boiled away when the real work began. – Його ентузіазм вичерпався, коли почалася справжня робота.

  (Past Simple)

 • At a temperature of 57.4 ° C, the solution boiled. – При температурі 57.4° Цельсія розчин закипів.

  (Past Simple)

 • The saucepan on the stove has boiled dry. – Каструля, що стояла на плиті, википіла насухо.

  (Present Perfect)

 • After the boiling fish, they first remove the bones. – Відваривши рибу, вони спершу видаляють кістки.

  (Present Simple)

 • The water was not drinkable and had to be boiled. – Вода була непридатною для пиття, її доводилося кип’ятити

  (Past Simple)