Breed 3 форми неправильного дієслова (вирощувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово breed (вирощувати) – 3 форми дієслова breed в англійській мові. Перша, друга, третя форма breed з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb breed in past simple

3 форми дієслова breed

Англійська дієслово breed [bri:d], перекладається як: вирощувати.
Входить у групи:

неправильні дієслова.

3 форми дієслова breed: Infinitive (breed), Past Simple – (bred), Past Participle – (bred).

📚 Дієслово breed має значення: розмножуватися, плодитися, розводити, виводити, висиджувати, виховувати, навчати.

Форми дієслова breed в минулому часі

👉 Форми дієслова breed в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде breed в минулому часі past simple.

Три форми дієслова breed

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

breed [bri:d]

bred [brɛd]

bred [brɛd]

вирощувати

Як поставити breed у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово breed в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – breed. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  bred.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  bred.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити breed в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для breed потрібно використовувати в минулому часі, буде:

breed в past simple — bred.

What is the past tense of breed?

The past tense of breed is bred.

The past participle of breed is bred.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — breed в past simple, буде bred.

(V2)

Future simple — breed в future simple буде breed. (will + V1)

Present Perfect — breed в present perfect буде

bred.

(have\has + V3)

Past Perfect — breed в past perfect буде

bred.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово breed?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово breed це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова breed

 • We bred very unusual corn – Ми вивели дуже незвичайну кукурудзу.

  (Past Simple)

 • She has been bred for destruction – Вона була створена для руйнування.

  (Present Perfect)

 • People like you shouldn’t breed – Таким як ти краще не розмножуватися.

  (Present Simple)

 • He imported the best breed of cattle in the world – Він завіз кращу породу великої рогатої худоби у світі.

  (Past Simple)

 • We will breed across the surface of the earth – Ми будемо розмножуватися по всій землі.

  (Future Simple)

 • My wife is well bred and intelligent – Моя дружина хороша вихована і розумна.

  (Present Simple)

 • Animals bred in zoos have weak natural instincts – У тварин, які народилися в зоопарку, слабо розвинені інстинкти.

  (Present Simple)

 • She says she can’t breed her ducks – Вона каже, що не може розвести качок.

  (Present Simple)

 • Those soldiers are bred for destruction, Anna – Цих солдатів навчають руйнувати, Аня.

  (Present Simple)

 • When Not the swans are breeding – Не коли у лебедів шлюбний період.

  (Present Simple)