Bridge 3 форми дієслова (будувати міст) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова bridge (будувати міст) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова bridge з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, bridge в past simple

3 форми дієслова bridge

Англійська дієслово bridge [brɪdʒ], перекладається як: будувати міст.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова bridge: Infinitive (bridge), Past Simple – (bridged), Past Participle – (bridged).

📚 Дієслово bridge має значення: шунтувати, будувати міст, з’єднувати мостом, перекривати, наводити.

Форми дієслова bridge в минулому часі

👉 Форми дієслова bridge в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде bridge в минулому часі past simple.

Три форми дієслова bridge

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

bridge [brɪdʒ]

bridged [brɪdʒd]

bridged [brɪdʒd]

будувати міст

Як поставити bridge у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово bridge в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – bridge. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  bridged.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  bridged.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити bridge в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для bridge потрібно використовувати в минулому часі, буде:

bridge в past simple — bridged.

What is the past tense of bridge?

The past tense of bridge is bridged.

The past participle of bridge is bridged.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — bridge в past simple, буде bridged.

(V2)

Future simple — bridge в future simple буде bridge. (will + V1)

Present Perfect — bridge у present perfect буде

bridged.

(have\has + V3)

Past Perfect — bridge в past perfect буде

bridged.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово bridge?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово bridge це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова bridge

 • I have to learn Japanese to bridge the gap. – Я повинен вчити японську мову, щоб подолати розрив.

  (Present Simple)

 • We have successfully bridged the discrepancy on all issues already on the 3rd day of negotiations. – Ми успішно подолали розбіжність з усіх питань вже на 3 день переговорів.

  (Present Perfect)

 • Our hearts have bridged hundreds of kilometres with their love. – Навіть сотні кілометрів не розірвали нашу любов.

  (Present Perfect)

 • This gap between commitment and implementation needs to be bridged. – Такий розрив між зобов’язаннями та їх здійсненням необхідно подолати.

  (Present Simple)

 • It is regrettable that we have not been able to successfully bridge differences of opinion on some issues. – Викликає жаль той факт, що нам не вдалося успішно подолати розбіжностей у думках з деяких питань.

  (Present Perfect)

 • However, it has not been possible to bridge differences in views regarding the conceptual aspects of such a transition. – Разом з тим не вдалося подолати розбіжності у поглядах щодо концептуальних аспектів такого переходу.

  (Present Perfect)

 • This obstacle can be bridged by resorting to the Financial Assistance Fund for resolving environmental диспути. – Цю перешкоду можна подолати, вдавшись до Фонду фінансової допомоги при вирішенні спорів, що стосуються навколишнього середовища.

  (Present Simple)

 • For the first time, the gap between these two groups of problems has been successfully bridged. – Вперше вдалося успішно подолати розрив між двома цими групами проблем.

  (Present Perfect)

 • Of course, there is a large and still widening gap that needs to be bridged. – Безумовно, існує великий і раніше розрив, який необхідно подолати.

  (Present Simple)

 • This is the only way to bridge their conflicting demands. – Тільки так можна подолати їх суперечливі вимоги.

  (Present Simple)