Bring up 3 форми неправильного дієслова (виховувати, піднімати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово bring up (виховувати, піднімати) – 3 форми дієслова bring up в англійській мові. Перша, друга, третя форма bring up з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb bring up in past simple

3 форми дієслова bring up

Англійська дієслово bring up [brɪŋ ʌp], перекладається як: виховувати, піднімати.
Входить у групи:

неправильні дієслова,

фразові дієслова.

3 форми дієслова bring up: Infinitive (bring up), Past Simple – (brought up), Past Participle – (brought up).

📚 Дієслово bring up має значення: ростити, підвезти, вигодувати, зростити, вигодовувати, виносити на обговорення, заарештувати,.

Форми дієслова bring up в минулому часі

👉 Форми дієслова bring up в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде bring up в минулому часі past simple.

Три форми дієслова bring up

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

bring up [brɪŋ ʌp]

brought up [brɔːt ʌp]

brought up [brɔːt ʌp]

виховувати, піднімати

Як поставити bring up во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово bring up в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – bring up. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  brought up.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  brought up.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити bring up в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для bring up потрібно використовувати в минулому часі, буде:

bring up в past simple — brought up.

What is the past tense of bring up?

The past tense of bring up is brought up.

The past participle of bring up is brought up.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — bring up в past simple, буде brought up.

(V2)

Future simple — bring up в future simple буде bring up. (will + V1)

Present Perfect — bring up у present perfect буде

brought up.

(have\has + V3)

Past Perfect — bring up в past perfect буде

brought up.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово bring up?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово bring up це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова bring up

 • My older sister brought up three children – Моя старша сестра виростила трьох дітей

  (Past Simple)

 • The director brought John up for being late again – Директор вилаяв Джона за чергове запізнення

  (Past Simple)

 • Sara has been bringing up all morning – Сару всі нудило ранок

  (Present Perfect Continuous)

 • Piter always brings it to me – Пітер завжди приносить мені

  (Present Simple)

 • I didn’t want to bring up the fact that Alex was unemployed – Я не хотів згадувати про те, що Алекс безробітний

  (Past Simple)

 • Emily stopped working in order to bring up her children – Емілі перестала працювати для того, щоб виховувати дітей

  (Present Simple)

 • She was brought up in a children’s home – Вона виховувалася в дитячому будинку

  (Past Continuous)

 • So let’s bring up a short video of that – Давайте подивимося короткий відеосюжет

  (Present Simple)

 • We’ve brought up this issue on today’s meeting – Ми винесли це питання на обговорення на сьогоднішній зустрічі

  (Present Perfect)

 • The suspect was brought up yesterday – Підозрюваного заарештували вчора

  (Past Simple)