Burn out 3 форми неправильного дієслова (перегорить, згоряти) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово burn out (перегорить, згоряти) – 3 форми дієслова burn out в англійській мові. Перша, друга, третя форма burn out з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb burn out in past simple

3 форми дієслова burn out

Англійська дієслово burn out [bɜːn aʊt], перекладається як: перегорить, згоряти.
Входить у групи:

неправильні дієслова,

фразові дієслова.

3 форми дієслова burn out: Infinitive (burn out), Past Simple – (burned out), Past Participle – (burned out).

📚 Дієслово burn out має значення: спалювати, вигоріти, випалювати, догоріти, догоряти, перегоріти, вимагати, перевтомитися.

Форми дієслова burn out в минулому часі

👉 Форми дієслова burn out в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде burn out в минулому часі past simple.

Три форми дієслова burn out

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

burn out [bɜːn aʊt]

burned out [bɜːnd aʊt]

burned out [bɜːnd aʊt]

перегорить, згоряти

Як поставити burn out во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово burn out в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – burn out. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  burned out.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  burned out.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити burn out в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для burn out потрібно використовувати в минулому часі, буде:

burn out в past simple — burned out.

What is the past tense of burn out?

The past tense of burn out is burned out.

The past participle of burn out is burned out.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — burn out в past simple, буде burned out.

(V2)

Future simple — burn out в future simple буде burn out. (will + V1)

Present Perfect — burn out у present perfect буде

burned out.

(have\has + V3)

Past Perfect — burn out в past perfect буде

burned out.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово burn out?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово burn out це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова burn out

 • The engine of this car has burned out – Двигун цієї машини перегрівся

  (Present Perfect)

 • His ability burned out before he was thirty – Він вичерпав свій талант до тридцяти років

  (Past Simple)

 • The house was burnt out and only the walls remained – Будинок повністю вигорів зсередини, залишилися тільки стіни

  (Past Simple)

 • The short circuit burned out the fuse – Запобіжник згорів через коротке замикання

  (Past Simple)

 • The power was so intense, the line splitter was burnt out – Потужність була такою сильною, що роздільник згорів

  (Past Simple)

 • Copper connections burned out suddenly – Мідні дроти несподівано вигоріли

  (Past Simple)

 • I am burnt out – Я видихався

  (Present Simple)

 • You’re burning out too many calories – Ти спалюєш занадто багато калорій

  (Present Continuous)

 • Urban combat is long, costly, burns out troops and resources – Міські бої тривалі, дорогі, вимагають великих витрат сил і засобів

  (Present Simple)

 • Heavy physical loads burnt him out – Він перевтомився від важких фізичних навантажень

  (Past Simple)