Cease 3 форми дієслова (Припиняти) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова cease (Припиняти) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова cease з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, cease в past simple

3 форми дієслова cease

Англійська дієслово cease [si:s], перекладається як: Припиняти.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова cease: Infinitive (cease), Past Simple – (ceased), Past Participle – (ceased).

📚 Дієслово cease має значення: призупинити; стихнути; вщухати; збанкрутувати; отзвучать; приутихать; приутихнуть; замовкнути; замовкати; замовкнути; стихати; смолкать; припинити (своє існування); припиняти діяльність (про комерційних підприємствах); перестати; переставати; замовкати; припинятися; припиняти (часто з герундием); припинитися; зупиняти; покласти край (чого-л.).

Форми дієслова cease в минулому часі

👉 Форми дієслова cease в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде cease в минулому часі past simple.

Три форми дієслова cease

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

cease [si:s]

ceased [siːst]

ceased [siːst]

Припиняти

Як поставити cease у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово cease в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – cease. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  ceased.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  ceased.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити cease в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для cease потрібно використовувати в минулому часі, буде:

cease в past simple — ceased.

What is the past tense of cease?

The past tense of cease is ceased.

The past participle of cease is ceased.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — cease в past simple, буде ceased.

(V2)

Future simple — cease в future simple буде cease. (will + V1)

Present Perfect — cease в present perfect буде

ceased.

(have\has + V3)

Past Perfect — cease в past perfect буде

ceased.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово cease?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово cease це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова cease

 • If you cease your search early, there is a great risk that you have not yet had time to meet the best candidate. – Якщо ви припиняєте пошуки рано, існує великий ризик, що кращого кандидата ви ще не встигли зустріти.

  (Present Simple)

 • The wolves flew back out into the street. They weren’t going to cease their pursuit. – Вовки вилетіли назад, на вулицю. Вони не збиралися припиняти погоню.

  (Past Simple)

 • They had to temporarily cease work on the artificially created system, and then close the project взагалі. – Їм довелося тимчасово призупинити роботи в штучно створеній системі, а потім і зовсім закрити проект.

  (Past Simple)

 • The enemy tanks, having lost two vehicles, ceased their advance, fidgeting in place, looking for a comfortable position. – Танки противника, втративши дві машини, призупинили наступ, засовалися на місці, відшукуючи зручні позиції.

  (Past Simple)

 • Suddenly the wind ceased, and I felt гостро that someone was behind me. – І тут раптом вітер стих, і я гостро відчув, що ззаду хтось є.

  (Past Simple)

 • As the dust settles on a road disturbed in the summertime, so the noise of the crowd of thousands began to cease. – Як пил осідає на потривожений в літню пору дорозі, так шум тисячної юрби став потроху стихати.

  (Past Simple)

 • The heavy drizzle began to cease, and in some places there were stars in the sky, but we were not very happy about it. – Нудний дрібний дощ почав вщухати, подекуди з’явилося зоряне небо, але це нас не дуже тішило.

  (Past Simple)

 • The pain may have ceased under the influence of painkillers, but the cause of the pain is not eliminated. – Можливо, під дією знеболювальних препаратів біль вщухає, але ж причина болю цим не усувається.

  (Present Simple)

 • He didn’t look at us, but then he suddenly ceased half-heartedly, and then, barely hearing her refusal, finished the sentence as if nothing had happened, but with a very satisfied look. – На нас він не дивився, але тут раптом замовк на півслові, а потім, ледь почувши її відмову, докінчив фразу як ні в чому не бувало, але з дуже задоволеним виглядом.

  (Past Simple)

 • Their voices are ceased, and succeeding generations are forever deprived of the opportunity to sit beside them and listen to their words. – Їх голоси замовкають, і наступні покоління назавжди втрачають можливості сидіти поруч з ними і слухати їх слова.

  (Present Simple)