Champion 3 форми дієслова (відстоювати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова champion (відстоювати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова champion з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, champion в past simple

3 форми дієслова champion

Англійська дієслово champion [ˈtʃæmpiən], перекладається як: відстоювати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова champion: Infinitive (champion), Past Simple – (championed), Past Participle – (championed).

📚 Дієслово champion має значення: відстоювати, захищати, боротися.

Форми дієслова champion в минулому часі

👉 Форми дієслова champion в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде champion в минулому часі past simple.

Три форми дієслова champion

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

champion [ˈtʃæmpiən]

championed [ˈtʃæmpɪənd]

championed [ˈtʃæmpɪənd]

відстоювати

Як поставити champion в 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово champion в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – champion. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  championed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  championed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити champion в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для champion потрібно використовувати в минулому часі, буде:

champion в past simple — championed.

What is the past tense of champion?

The past tense champion of is championed.

The past participle champion of is championed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — champion в past simple, буде championed.

(V2)

Future simple — champion в future simple буде champion. (will + V1)

Present Perfect — champion в present perfect буде

championed.

(have\has + V3)

Past Perfect — champion в past perfect буде

championed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово champion?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово champion це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова champion

 • They hoped that the HR manager would champion the interests of the company. – Вони сподівалися, що менеджер по персоналу буде захищати інтереси компанії.

  (Past Simple)

 • Staff championed his reform until the end of the month – Штаб відстоював його реформу до кінця місяця.

  (Past Simple)

 • She has championed for religious freedom. – Вона виступала за свободу віросповідання.

  (Present Perfect)

 • Since the founding of “Island Records” Blackwell has been championing Jamaican music. – З моменту заснування “Island Records” Блекуелл пропагує ямайську музику.

  (Present Perfect Continuous)

 • Our senator champoined the idea of tax cuts. – Наш сенатор відстоював ідею зниження податків.

  (Past Simple)

 • Tsiolkovsky championed the idea of the diversity of life in the universe. – Ціолковський відстоював ідею різноманітності форм життя у Всесвіті.

  (Past Simple)

 • He has subsequently championed the cause of Tibetan independence. – Згодом він відстоював незалежність Тибету.

  (Present Perfect)

 • Kenya has always championed the principles of democracy. – Кенія завжди відстоювала принципи демократії.

  (Present Perfect)

 • It had championed the promulgation of important laws to protect jour apr? s jour. – Комітет виступає за прийняття законів, важливих для захисту біженців.

  (Past Perfect)

 • Those of us who have welcomed and championed reform are hopeful. – Ті з нас, хто вітав реформи і відстоював їх, покладають великі надії.

  (Past Simple)