Chide 3 форми неправильного дієслова (лаяти) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово chide (лаяти) – 3 форми дієслова chide в англійській мові. Перша, друга, третя форма chide з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb chide in past simple

3 форми дієслова chide

Англійська дієслово chide [tʃaɪd], перекладається як: лаяти.
Входить у групи:

неправильні дієслова.

3 форми дієслова chide: Infinitive (chide), Past Simple – (chid), Past Participle – (chid).

📚 .

Форми дієслова chide в минулому часі

👉 Форми дієслова chide в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде chide в минулому часі past simple.

Три форми дієслова chide

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

chide [tʃaɪd]

chid [tʃɪd]

chided [ˈtʃaɪdɪd]

chid [tʃɪd]

chided [ˈtʃaɪdɪd]

chidden [ˈtʃɪdən]

лаяти

Як поставити chide у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово chide в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – chide. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  chid,

  chided.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  chid,

  chided,

  chidden.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити chide в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для chide потрібно використовувати в минулому часі, буде:

chide в past simple — chid,

chided.

What is the past tense of chide?

The past tense of chide is or chid

chided.

The past participle of chide is or chid

chided or

chidden.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — chide в past simple, буде chid,

chided.

(V2)

Future simple — chide в future simple буде chide. (will + V1)

Present Perfect — chide в present perfect буде

chid,

chided,

chidden.

(have\has + V3)

Past Perfect — chide в past perfect буде

chid,

chided,

chidden.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово chide?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово chide це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова chide

 • She gently chided the girl. – Вона м’яко покартав дівчинку.

  (Past Simple)

 • He immediately has chided himself for such thoughts. – Він одразу ж дорікнув себе за такі думки.

  (Present Perfect)

 • Mom chided us for being late. – Мама пожурила нас за запізнення.

  (Present Simple)

 • Should you chide your husband if he is a couple of hours late for dinner? Чи варто лаяти чоловіка, якщо він запізнюється на пару годин до вечері?

  (Present Simple)

 • She chided him for not answering her letters. – Вона посварила його за те, що не відповідав на її листи.

  (Past Simple)

 • As much as I was not in front of them, and no matter what I did, you will not chide me. – Як би я перед ними не з’явилася, і що б я не зробила, ви лаяти мене не будете.

  (Future Simple)

 • Professor Fang, you’re not here today just to chide me right? – Професор Фан, ви ж тут не тільки для того, щоб присоромити мене?

  (Present Simple)

 • I did not dare chide my children when they were naughty. – Я боялася зайвий раз насварити дітей, коли вони пустували.

  (Past Simple)

 • It’s right to chide a child when he did wrong. – Коли дитина помиляється, його потрібно лаяти.

  (Present Simple)

 • We’ve too much talked today, the doctor will chide us. – Сьогодні ми говорили дуже багато, доктор буде нас лаяти.

  (Future Simple)