Chuckle 3 форми дієслова (Хихикати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова chuckle (Хихикати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова chuckle з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, chuckle в past simple

3 форми дієслова chuckle

Англійська дієслово chuckle [‘ʧʌk(ə)l], перекладається як: Хихикати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова chuckle: Infinitive (chuckle), Past Simple – (chuckled), Past Participle – (chuckled).

📚 Дієслово chuckle має значення: глузувати; фиркати від сміху; хмыкнуть; посміхнутися; радіти (чого-небудь – over); насміхатися; тихо сміятися; підсміюватися; подсмеяться; посміятися; фиркнути.

Форми дієслова chuckle в минулому часі

👉 Форми дієслова chuckle в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде chuckle в минулому часі past simple.

Три форми дієслова chuckle

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

chuckle [‘ʧʌk(ə)l]

chuckled [ˈtʃʌkəld]

chuckled [ˈtʃʌkəld]

Хихикати

Як поставити chuckle у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово chuckle в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – chuckle. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  chuckled.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  chuckled.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити chuckle в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для chuckle потрібно використовувати в минулому часі, буде:

chuckle в past simple — chuckled.

What is the past tense of chuckle?

The past tense of chuckle is chuckled.

The past participle of chuckle is chuckled.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — chuckle в past simple, буде chuckled.

(V2)

Future simple — chuckle в future simple буде chuckle. (will + V1)

Present Perfect — chuckle в present perfect буде

chuckled.

(have\has + V3)

Past Perfect — chuckle в past perfect буде

chuckled.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово chuckle?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово chuckle це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова chuckle

 • Some of the girls in the bedroom, who had already відновлені from their shock, also started chuckling nervously. – Деякі дівчатка в спальні, які вже відійшли від шоку, теж почали нервово сміятися.

  (Past Simple)

 • They quickly killed the bottle and, chuckling merrily, supporting each other as if they were really dead drunk, rushed to the car. – Вони швидко прикінчили пляшку і, весело сміючись, підтримуючи один одного, наче й справді були смертельно п’яні, кинулися до машини.

  (Past Simple)

 • The chagrin in her voice caused Malcolm to chuckle. – Досада, яка прозвучала в її голосі, змусила Малькольма хмыкнуть.

  (Past Simple)

 • – That’s silly! – My mother was almost angry. And we were chuckling, little by little guessing what was the problem. – – Дурість яка! – майже розсердилася мама. А ми вже сміялися, помалу здогадуючись, де тут собака зарита.

  (Past Simple)

 • – So let him sleep,” the battalion chief continued to chuckle. – – Ну і нехай собі спить, – продовжував сміятися начальник дивізіону.

  (Past Simple)

 • Not daring to touch her, she looked at me, and I began to chuckle frankly, seeing her dumbfounded look. – Не насмілюючись доторкнутися до неї, вона подивилася на мене, а я почав відверто сміятися, бачачи її ошелешений погляд.

  (Present Simple)

 • Or they will someday chuckle over our graves? – Чи вони якось будуть хихикать над нашими могилами?

  (Future Simple)

 • What makes you chuckle, Leonard? – Що змушує тебе посміхатися, Леонард?

  (Present Simple)

 • Colonel Beck began to chuckle unexpectedly. – Полковник Бекк ні з того ні з сього захихотів.

  (Past Simple)

 • The landlord chuckled again with his lean chuckle, and seemed to be mightily лоскотали at something beyond my comprehension. – Господар знову усміхнувся своїй знущальною посмішкою, немов щось недоступне моєму розумінню сильно його розважало.

  (Past Simple)