Combine 3 форми дієслова (сполучати, поєднувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова combine (комбінувати, об’єднувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова combine з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, combine в past simple

3 форми дієслова combine

Англійська дієслово combine [kəmˈbaɪn], перекладається як: поєднувати, об’єднувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова combine: Infinitive (combine), Past Simple – (combined), Past Participle – (combined).

📚 Дієслово combine має значення: сполучати, поєднувати, комбінувати, поєднувати, змішувати, з’єднувати, зливатися, з’єднуватися.

Форми дієслова combine в минулому часі

👉 Форми дієслова combine в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде combine в минулому часі past simple.

Три форми дієслова combine

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

combine [kəmˈbaɪn]

combined [kəmˈbaɪnd]

combined [kəmˈbaɪnd]

поєднувати, об’єднувати

Як поставити combine у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово combine в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – combine. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  combined.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  combined.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити combine в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для combine потрібно використовувати в минулому часі, буде:

combine в past simple — combined.

What is the past tense of combine?

The past tense of combine is combined.

The past participle of combine is combined.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — combine в past simple, буде combined.

(V2)

Future simple — combine в future simple буде combine. (will + V1)

Present Perfect — combine в present perfect буде

combined.

(have\has + V3)

Past Perfect — combine в past perfect буде

combined.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово combine?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово combine це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова combine

 • They should combine our membership fees. – Вони повинні об’єднати наші членські внески.

  (Present Simple)

 • She combined several personalities at the same time. – Вона поєднувала в собі кілька осіб одночасно.

  (Past Simple)

 • The committee has all the combined observations, interviews and information from reliable sources – Комітет об’єднав усі спостереження, інтерв’ю та інформацію з надійних джерел.

  (Present Perfect)

 • Let’s combine our two companies against our competitors. – Давайте об’єднаємо зусилля двох наших фірм проти конкурентів.

  (Present Simple)

 • Combine all the ingredients in a large bowl to make a dough. – Змішайте всі інгредієнти у великій мисці щоб замісити тісто.

  (Present Simple)

 • Is this true that diets are most effective when combined with exercise? – Чи це Правда, що найефективніше дієти виявляються у поєднанні з фізичними вправами.

  (Present Simple)

 • Many people enjoy combining a hobby with learning a new skill. – Багатьом подобається поєднувати хобі з навчанням новим навичкам

  (Present Simple)

 • Steel can be produced by combining iron with carbon. – Сталь виробляється шляхом з’єднання заліза з вуглецем.

  (Present Simple)

 • She must combine both of this strengths if she wants to survive. – Вона повинна поєднувати обидві ці сили, якщо вона хоче вижити.

  (Present Simple)

 • Can we allow women to achieve higher education and combine child rearing with employment? – Чи можемо ми жінкам досягти більш високого рівня освіти і поєднувати роботу з доглядом за дітьми?

  (Present Simple)