Compare 3 форми дієслова (порівнювати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова compare (порівнювати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова compare з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, compare в past simple

3 форми дієслова compare

Англійська дієслово compare [kəmˈpɛː], перекладається як: порівнювати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова compare: Infinitive (compare), Past Simple – (compared), Past Participle – (compared).

📚 Дієслово compare має значення: порівнювати, проводити паралель, порівнювати, зіставляти, уподібнювати, ставити нарівні.

Форми дієслова compare в минулому часі

👉 Форми дієслова compare в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде compare в минулому часі past simple.

Три форми дієслова compare

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

compare [kəmˈpɛː]

compared [kəmˈpeəd]

compared [kəmˈpeəd]

порівнювати

Як поставити compare у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово compare в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – compare. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  compared.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  compared.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити compare в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для compare потрібно використовувати в минулому часі, буде:

compare в past simple — compared.

What is the past tense of compare?

The past tense of compare is compared.

The past participle of compare is compared.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — compare в past simple, буде compared.

(V2)

Future simple — compare в future simple буде compare. (will + V1)

Present Perfect — compare у present perfect буде

compared.

(have\has + V3)

Past Perfect — compare в past perfect буде

compared.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово compare?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово compare це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова compare

 • After that I did not try to compare these developments. – Після цього я не намагався порівнювати ці розробки.

  (Past Simple)

 • We compared the new Mazda model with these cars. – Ми порівняли нову модель мазди з цими машинами.

  (Past Simple)

 • The writer was compared to Pushkin. – Цього письменника порівнювали з самим Пушкіним.

  (Past Simple)

 • John sadly compared his haircut to his friend’s. – Джон сумно порівняв свою стрижку зі стрижкою одного.

  (Past Simple)

 • I tried to compare several bicycles before buying one. – Я спробував порівняти кілька велосипедів, перш ніж купити один з них.

  (Past Simple)

 • Compared with other children of the same age, Jim is very small. – Порівняно з іншими дітьми того ж віку, Джим дуже маленький.

  (Present Simple)

 • It’s nothing compared to what I went through. – Це ніщо в порівнянні з тим, що пережила я.

  (Past Simple)

 • Why does your room seem huge compared to mine? – Чому твоя кімната здається величезною порівняно з моєї?

  (Present Simple)

 • Her salary is nothing compared to his. – В порівнянні з ним, вона отримує гроші.

  (Present Simple)

 • We are still pretty rich compared to others. – Порівняно з іншими, ми як і раніше досить багаті.

  (Present Simple)