Concentrate 3 форми дієслова (сконцентрувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова concentrate (сконцентрувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова concentrate з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, concentrate в past simple

3 форми дієслова concentrate

Англійська дієслово concentrate [ˈkɒns(ə)ntreɪt], перекладається як: сконцентрувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова concentrate: Infinitive (concentrate), Past Simple – (concentrated), Past Participle – (concentrated).

📚 Дієслово concentrate має значення: сконцентрувати, концентруватися, зосереджувати, згущувати, збагачувати (руду), випарювати.

Форми дієслова concentrate в минулому часі

👉 Форми дієслова concentrate в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде concentrate в минулому часі past simple.

Три форми дієслова concentrate

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

concentrate [ˈkɒns(ə)ntreɪt]

concentrated [ˈkɒnsntreɪtɪd]

concentrated [ˈkɒnsntreɪtɪd]

сконцентрувати

Як поставити concentrate у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово concentrate в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – concentrate. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  concentrated.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  concentrated.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити concentrate в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для concentrate потрібно використовувати в минулому часі, буде:

concentrate в past simple — concentrated.

What is the past tense of concentrate?

The past tense of concentrate is concentrated.

The past participle of concentrate is concentrated.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — concentrate в past simple, буде concentrated.

(V2)

Future simple — concentrate в future simple буде concentrate. (will + V1)

Present Perfect — concentrate в present perfect буде

concentrated.

(have\has + V3)

Past Perfect — concentrate в past perfect буде

concentrated.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово concentrate?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово concentrate це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова concentrate

 • She couldn’t make him concentrate. – Вона так і не змогла змусити його сконцентруватися.

  (Past Simple)

 • I concentrated on solving the problem and did not notice a change in indicators. – Я зосередився на вирішенні задачі і не помітив зміни показників.

  (Past Simple)

 • French industry is concentrated mainly in the south. – Французька промисловість зосереджена в основному на півдні.

  (Present Simple)

 • She made a concentrated effort to improve her work. – Вона зосередила свої зусилля на те, щоб поліпшити свою роботу.

  (Past Simple)

 • He concentrated his study on the nearby planet Mars. – Він зосередив свої дослідження на найближчій планеті Марс.

  (Past Simple)

 • She knew if she concentrated on her marriage she could say goodbye to her career. – Вона розуміла, що, якщо зосередиться на шлюбі, то може назавжди розпрощатися з кар’єрою.

  (Past Simple)

 • They were concentrated in small groups inside the city. – Вони були зосереджені у невеликих групах всередині міста.

  (Past Simple)

 • I’m trying to concentrate on my work. – Я намагаюся зосередитися на своїй роботі.

  (Present Continuous)

 • I found it hard to concentrate because it was in the noisy room. – Мені було важко зосередитися, тому що в кімнаті було гамірно.

  (Past Simple)

 • The company must concentrate their efforts on finding ways to reduce costs. – Компанія повинна зосередити свої зусилля і знайти спосіб знизити витрати.

  (Present Simple)