Concern 3 форми дієслова (торкатися, ставитися, зачіпати, мати місце, турбуватися, піклуватися, хвилювати, цікавитися) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова concern (торкатися, ставитися, зачіпати, мати місце, турбуватися, піклуватися, хвилювати, цікавитися) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова concern з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, concern в past simple

3 форми дієслова concern

Англійська дієслово concern [kənˈsɜːrn], перекладається як: стосуватися, ставитися, зачіпати, мати місце, турбуватися, піклуватися, хвилювати, цікавитися.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова concern: Infinitive (concern), Past Simple – (concerned), Past Participle – (concerned).

📚 Дієслово concern має значення: торкатися, ставитися, зачіпати, мати місце, турбуватися, піклуватися, хвилювати, цікавитися.

Форми дієслова concern в минулому часі

👉 Форми дієслова concern в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде concern в минулому часі past simple.

Три форми дієслова concern

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

concern [kənˈsɜːrn]

concerned [kənˈsɜːnd]

concerned [kənˈsɜːnd]

торкатися, ставитися, зачіпати, мати місце, турбуватися, піклуватися, хвилювати, цікавитися

Як поставити concern у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово concern в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – concern. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  concerned.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  concerned.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити concern в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для concern потрібно використовувати в минулому часі, буде:

concern в past simple — concerned.

What is the past tense of concern?

The past tense of concern is concerned.

The past participle of concern is concerned.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — concern в past simple, буде concerned.

(V2)

Future simple — concern в future simple буде concern. (will + V1)

Present Perfect — concern в present perfect буде

concerned.

(have\has + V3)

Past Perfect — concern в past perfect буде

concerned.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово concern?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово concern це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова concern

 • The situation is starting to concern us. – Ця ситуація починає турбувати нас.

  (Present Continuous)

 • Another 9 cases concerned persons residing in Moldova. – Інші 9 випадків стосувалися осіб, які проживають у Молдові.

  (Past Simple)

 • Her sister looked concerned. – Її сестра виглядала схвильованою.

  (Past Simple)

 • She was concerned with French. – Вона займалася французькою мовою.

  (Past Simple)

 • I’m a bit concerned about your mental health. – Мене трохи турбує твоє психічне здоров’я.

  (Present Simple)

 • We are naturally concerned about the our welfare. – Ми, звичайно, стурбовані нашим добробутом.

  (Present Simple)

 • Her family was very concerned for her safety after that accident. – Її сім’я була стурбована її безпеку після того випадку.

  (Past Simple)

 • People are concerned about protecting their relatives. – Люди турбуються про захист своїх родичів.

  (Present Simple)

 • She’s not concerned about him. – Він її не цікавить.

  (Present Simple)

 • My mother is always concerned about how little food I eat. – Мою маму завжди турбує те, що я так мало їм.

  (Present Simple)