Concert 3 форми дієслова (змовлятися) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова concert (змовлятися) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова concert з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, concert в past simple

3 форми дієслова concert

Англійська дієслово concert [ˈkɑːnsərt], перекладається як: змовлятися.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова concert: Infinitive (concert), Past Simple – (concerted), Past Participle – (concerted).

📚 Дієслово concert має значення: зговорюватися, домовлятися, приймати заходи спільно.

Форми дієслова concert в минулому часі

👉 Форми дієслова concert в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде concert в минулому часі past simple.

Три форми дієслова concert

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

concert [ˈkɑːnsərt]

concerted [kənˈsɜːtɪd]

concerted [kənˈsɜːtɪd]

змовлятися

Як поставити concert у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово concert в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – concert. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  concerted.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  concerted.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити concert в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для concert потрібно використовувати в минулому часі, буде:

concert в past simple — concerted.

What is the past tense of concert?

The past tense concert of is concerted.

The past participle concert of is concerted.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — concert в past simple, буде concerted.

(V2)

Future simple — concert в future simple буде concert. (will + V1)

Present Perfect — concert в present perfect буде

concerted.

(have\has + V3)

Past Perfect — concert в past perfect буде

concerted.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово concert?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово concert це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова concert

 • The program was concerted at the meeting – Програма була погоджена на зустрічі.

  (Past Simple)

 • An emergency task force to concert the efforts of the humanitarian agencies has prepared contingency plans for meeting survival needs. – Особлива цільова група для узгодження зусиль гуманітарних установ, підготувала багатоваріантні плани задоволення самих насущних потреб.

  (Past Simple)

 • The participants agreed to concert their efforts to properly implement these recommendations. – Учасники домовилися узгоджувати свої зусилля в цілях належного виконання цих рекомендацій.

  (Past Simple)

 • At the international level we have to concert our action. – На міжнародному рівні ми повинні узгодити нашу роботу.

  (Present Simple)

 • It is incumbent on all of us to concert and coordinate all our efforts. – Наш загальний обов’язок узгоджувати і координувати всі наші зусилля.

  (Present Simple)

 • We must act now to concert our peace efforts. – Нам треба діяти зараз для узгодження наших мирних зусиль.

  (Present Simple)

 • First, we will concert our efforts to create new economic opportunities. – По-перше, ми об’єднаємо наші зусилля для створення нових економічних можливостей.

  (Future Simple)

 • There is an imperative need to concert policies. – Існує нагальна потреба в узгодженні політики.

  (Present Simple)

 • Stakeholders are therefore urged to concert their efforts at all levels. – Тому всіх зацікавленим сторонам звертається заклик координувати зусилля на всіх рівнях.

  (Present Simple)

 • Hence the effort to concert with the Economic and Social Council to work out appropriate courses of action. – Цим диктуються спільні з Економічним і Соціальним Радою, через його спеціальну консультативну групу.

  (Present Simple)