Condition 3 форми дієслова (обумовлювати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова condition (обумовлювати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова condition з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, condition в past simple

3 форми дієслова condition

Англійська дієслово condition [kənˈdɪʃn], перекладається як: обумовлювати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова condition: Infinitive (condition), Past Simple – (conditioned), Past Participle – (conditioned).

📚 Дієслово condition має значення: обумовлювати, кондиціонувати, доводити до кондиції, регулювати, здавати переекзаменовку.

Форми дієслова condition в минулому часі

👉 Форми дієслова condition в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде condition в минулому часі past simple.

Три форми дієслова condition

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

condition [kənˈdɪʃn]

conditioned [kənˈdɪʃənd]

conditioned [kənˈdɪʃənd]

обумовлювати

Як поставити condition у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово condition в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – condition. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  conditioned.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  conditioned.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити condition в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для condition потрібно використовувати в минулому часі, буде:

condition в past simple — conditioned.

What is the past tense of condition?

The past tense of condition is conditioned.

The past participle of condition is conditioned.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — condition в past simple, буде conditioned.

(V2)

Future simple — condition в future simple буде condition. (will + V1)

Present Perfect — condition в present perfect буде

conditioned.

(have\has + V3)

Past Perfect — condition в past perfect буде

conditioned.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово condition?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово condition це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова condition

 • The authorities conditioned its ratification upon the following meetings – Влада домовилися про його ратифікації на наступних зустрічах.

  (Past Simple)

 • My purchases are conditioned by the amount I earn. – Мої покупки обумовлені сумою, яку я заробляю.

  (Present Simple)

 • The behavior of people is conditioned by society. – Поведінка людей регламентовано суспільством.

  (Present Simple)

 • All our subjects are conditioned for combat. – Всі наші об’єкти обумовлені для бою.

  (Present Simple)

 • The measures have conditioned to a decrease in the gender imbalance in the election results. – Вжиті заходи зумовили зниження гендерного дисбалансу в підсумках виборів.

  (Present Perfect)

 • They are simply conditioned to survive. – Вони просто запрограмовані на те, щоб вижити.

  (Present Simple)

 • The peculiarities of the geographic location of Russia, the specificity of the historical processes of the formation of the Ukrainian state conditioned the ethnic and cultural diversity of its population. – Особливості географічного розташування Росії, специфіка історичних процесів формування Російської держави зумовили етнічне і культурне розмаїття його населення.

  (Past Simple)

 • A special public health problem, affecting women and, especially, men are socially conditioned diseases. – Особливою проблемою для охорони здоров’я, зачіпає жінок і особливо чоловіків, є соціально обумовлені захворювання.

  (Present Simple)

 • Many women are conditioned from birth to take what they are told on faith rather than asking questions. – Багатьох жінок з народження привчають приймати те, що їм кажуть, на віру, а не ставити питання.

  (Present Simple)

 • A child born far in the North quickly becomes conditioned to the long dark polar winters. – Дитина, що народилася далеко на Півночі, швидко звикає до довгим і темним полярним зим.

  (Past Simple)