Connect 3 форми дієслова (зєднати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова connect (з’єднати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова connect з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥 connect в past simple

3 форми дієслова connect

Англійська дієслово connect [kəˈnekt], перекладається як: з’єднати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова connect: Infinitive (connect), Past Simple – (connected), Past Participle – (connected).

📚 Дієслово connect має значення: з’єднати, мати або встановлювати контакт, зв’язати, з’єднатися, зв’язуватися, поєднувати, асоціювати, встановлювати зв’язок.

Форми дієслова connect в минулому часі

👉 Форми дієслова connect в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде connect в минулому часі past simple.

Три форми дієслова connect

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

connect [kəˈnekt]

connected [kəˈnektɪd]

connected [kəˈnektɪd]

з’єднати

Як поставити connect в 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово connect в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – connect. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  connected.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  connected.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити connect в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для connect потрібно використовувати в минулому часі, буде:

connect в past simple — connected.

What is the past tense of connect?

The past tense of connect is connected.

The past participle of connect is connected.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — connect past simple, буде connected.

(V2)

Future simple — connect future simple буде connect. (will + V1)

Present Perfect — connect present perfect буде

connected.

(have\has + V3)

Past Perfect — connect past perfect буде

connected.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово connect?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово connect це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова connect

 • I connected the foot directly to computer. – Я підключив ногу прямо до комп’ютера.

  (Present Simple)

 • We’ve been connected with the death of her daughter. – Ми були пов’язані зі смертю її дочки.

  (Present Perfect)

 • Are you connected with this company? – У вас є зв’язки з цією компанією?

  (Present Simple)

 • The house is not yet connected to the infrastructure. – Цей будинок поки ще не підключений до інфраструктури.

  (Present Simple)

 • There is no evidence to suggest that the two events are connected. – Немає жодних доказів, щоб припускати, що ці дві події пов’язані.

  (Present Simple)

 • His speech was connected. – Його мова була зв’язковою.

  (Past Simple)

 • The light is connected to the electricity supply. – Лампочка підключено до електрики.

  (Present Simple)

 • I have never connected Mary with them. – Я ніколи не пов’язував Мері з ними.

  (Present Perfect)

 • The phone hasn’t been connected yet. – Телефон ще не підключили.

  (Present Perfect)

 • I’ve been connected to the wrong person. – Мене з’єднали не з тією людиною.

  (Present Perfect)