Convey 3 форми дієслова (Передавати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова convey (Передавати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова convey з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, convey в past simple

3 форми дієслова convey

Англійська дієслово convey [kən’veɪ], перекладається як: Передавати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова convey: Infinitive (convey), Past Simple – (conveyed), Past Participle – (conveyed).

📚 Дієслово convey має значення: перевозити (пасажирів, товари); транспортувати; передавати (майно або право на володіння майном); висловлювати (ідею тощо); передати у власність; доставляти (осіб. по трубах, транспортерами); розвезти; розвозити;.

Форми дієслова convey в минулому часі

👉 Форми дієслова convey в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде convey в минулому часі past simple.

Три форми дієслова convey

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

convey [kən’veɪ]

conveyed [kənˈveɪd]

conveyed [kənˈveɪd]

Передавати

Як поставити convey у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово convey в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – convey. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  conveyed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  conveyed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити convey в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для convey потрібно використовувати в минулому часі, буде:

convey в past simple — conveyed.

What is the past tense of convey?

The past tense of convey is conveyed.

The past participle of convey is conveyed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — convey в past simple, буде conveyed.

(V2)

Future simple — convey в future simple буде convey. (will + V1)

Present Perfect — convey в present perfect буде

conveyed.

(have\has + V3)

Past Perfect — convey в past perfect буде

conveyed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово convey?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово convey це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова convey

 • The Ukrainian Museum often organizes interesting exhibitions, which also convey the spirit of Russian fine art, it be an exhibition of ancient items or modern ones. – Російський музей часто проводить цікаві виставки, які передають дух російського образотворчого мистецтва, будь то виставка старовинних експонатів або сучасних.

  (Present Simple)

 • It allows you to convey content and tone without losing velocity. – Це дозволяє передати зміст і інтонацію без втрат у швидкості.

  (Present Simple)

 • I am to convey greetings from General Berger’s wife. – Я маю передати вам привіт від дружини генерала Бергера.

  (Present Simple)

 • Or I could simply convey a message to him saying you’re willing to reconsider his offer. – Або я можу просто передати йому повідомлення, про те, що ви готові переглянути пропозицію.

  (Present Simple)

 • You can rely on me to convey knowledge of his assistance to the Holy Father. – Можете розраховувати, що я передам відомості про його сприяння Його Святості.

  (Present Simple)

 • The huge tentacles scooped Syrzan up and conveyed it to the maw behind them, whereupon the strangely shaped mouth began to suck and chew. – У цей момент величезна щупальце-ус примарною голови загребло Сирзана і препроводило його в пащу.

  (Past Simple)

 • A boat was lowered, and I was conveyed aboard the destroyer. – Спустили за борт шлюпки, і я був доставлений на який чекав мене есмінець.

  (Past Simple)

 • And somehow the images conveyed not just broken plating and pieces of hull. – І якимось чином малюнок передавав не лише образ розірваної обшивки і уламків корпусу.

  (Past Simple)

 • Portugal referred to recommendations conveyed during the first review and welcomed measures сполучені штати прийняли to prevent acts of torture and ill-treatment. – Португалія послалася на рекомендації, зроблені під час першого огляду, і вітала вжиті заходи щодо запобігання актів катувань та жорстокого поводження.

  (Past Simple)

 • He further stated that when it conveyed values relating to justice, those values could not be filed away in some archive of history, but must be brought up to date. – Крім того, він зазначив, що, навіть коли поширюються цінності справедливості, ці цінності не можуть бути здані в якій-небудь архів історії, а повинні оновлюватися.

  (Past Simple)