Cover 3 форми дієслова (покривати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова cover (покривати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова cover з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, cover в past simple

3 форми дієслова cover

Англійська дієслово cover [ˈkʌvɚ], перекладається як: покривати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова cover: Infinitive (cover), Past Simple – (covered), Past Participle – (covered).

📚 Дієслово cover має значення: (1) накривати, покривати, закривати, прикривати

(2) охоплювати, присвячувати

(3) висвітлювати в пресі

(4) покривати витрати, страховку і т. п.

(5) пройти, подолати шлях

(6) прикривати, захищати, оберігати.

Форми дієслова cover в минулому часі

👉 Форми дієслова cover в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде cover в минулому часі past simple.

Три форми дієслова cover

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

cover [ˈkʌvɚ]

covered [ˈkʌvɚd]

covered [ˈkʌvɚd]

покривати

Як поставити cover во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово cover в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – cover. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  covered.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  covered.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити cover в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для cover потрібно використовувати в минулому часі, буде:

cover в past simple — covered.

What is the past tense of cover?

The past tense of cover is covered.

The past participle of cover is covered.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — cover в past simple, буде covered.

(V2)

Future simple — cover в future simple буде cover. (will + V1)

Present Perfect — cover в present perfect буде

covered.

(have\has + V3)

Past Perfect — cover в past perfect буде

covered.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово cover?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово cover це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова cover

 • Cover her with a blanket before she freezes out here – Укрий її ковдрою, поки вона зовсім не замерзла.

  (Present Simple)

 • The floor was covered with a thick layer of dust – Пол був покритий товстим шаром пилу.

 • The picture covered the hole in the wall – Картина закрила дірку в стіні.

  (Past Simple)

 • The scene was so creepy she had to cover her eyes with her hand – Сцена була настільки страшною, що їй довелося прикрити очі рукою.

  (Past Simple)

 • Her clothes were covered in grass and mud – Її одяг був забруднений травою і брудом.

 • The introduction covers the overall situation in Uganda – Введення присвячено загальній ситуації в Уганді.

  (Present Simple)

 • His study covers the period from 2017 to 2020 – Його дослідження охоплює період з 2017 по 2020 рік.

  (Present Simple)

 • The new course also covers cross-cultural communication and international business environment aspects – Також, новий курс охоплює аспекти міжкультурної комунікації і міжнародної бізнес-середовища.

  (Present Simple)

 • They will be covering the game live next week – На наступному тижні вони будуть висвітлювати гру у прямому ефірі.

  (Future Continuous)

 • Your insurance does not cover the surgery – Ваша страховка не покриває операцію.

  (Present Simple)

 • I will have to cover all the way on foot – Мені доведеться подолати весь шлях пішки.

  (Future Simple)

 • Cover me, i’m going in! – Прикрий мене, я йду!

  (Present Continuous)