Cup 3 форми дієслова (надавати форму чашки) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова cup (надавати форму чашки) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова cup з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, cup в past simple

3 форми дієслова cup

Англійська дієслово cup [kʌp], перекладається як: надавати форму чашки.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова cup: Infinitive (cup), Past Simple – (cupped), Past Participle – (cupped).

📚 Дієслово cup має значення: надавати форму чашки, чашоподібну форму, ставити банки, складати пригорщею або у вигляді чашки.

Форми дієслова cup в минулому часі

👉 Форми дієслова cup в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде cup в минулому часі past simple.

Три форми дієслова cup

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

cup [kʌp]

cupped [kʌpt]

cupped [kʌpt]

надавати форму чашки

Як поставити cup в 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово cup в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – cup. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  cupped.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  cupped.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити cup в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для cup потрібно використовувати в минулому часі, буде:

cup в past simple — cupped.

What is the past tense of cup?

The past tense of cup is cupped.

The past participle of cup is cupped.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — cup в past simple, буде cupped.

(V2)

Future simple — cup в future simple буде cup. (will + V1)

Present Perfect — cup в present perfect буде

cupped.

(have\has + V3)

Past Perfect — cup в past perfect буде

cupped.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово cup?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово cup це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова cup

 • I took his hands and cupped them – Я взяла його руки і обхопила їх.

  (Past Simple)

 • He sat with his chin cupped in his hand. – Він сидів, підперши рукою підборіддя.

  (Past Simple)

 • He cupped her face in his hands gently and kissed her. – Він ніжно обхопив її руками за обличчя і поцілував.

  (Past Simple)

 • The teacher has cupped his mouth with his hands and shouted at us. – Вчитель склав долоні рупором і закричав на нас.

  (Present Perfect)

 • She cupped her hand to my ear and shouted. – Вона приклала руку до мого вуха і закричала.

  (Past Simple)

 • I struck a match and cupped my hand around the flame. – Я чиркнув сірником і прикрив долонею полум’я.

  (Past Simple)

 • I took her hands and cupped them under her cheek. – Я взяв її руки і поклав їх їй під щоку.

  (Past Simple)

 • He always cups his chin when he thinks about something. – Він завжди підпирає рукою підборіддя, коли про щось думає.

  (Present Simple)

 • You don’t have to bring me something to drink cupped in your hands. – Тобі не обов’язково приносити мені воду в долонях.

  (Present Simple)

 • He cupped his hand on the back of my head. – Він поклав руку мені на потилицю.

  (Past Simple)