Cure 3 форми дієслова (лікувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова cure (виліковувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова cure з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, cure в past simple

3 форми дієслова cure

Англійська дієслово cure [kjʊr], перекладається як: виліковувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова cure: Infinitive (cure), Past Simple – (cured), Past Participle – (cured).

📚 Дієслово cure має значення: лікувати, лікувати, зцілювати, виправляти, витримувати, консервувати, сушити, обіцяти.

Форми дієслова cure в минулому часі

👉 Форми дієслова cure в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде cure в минулому часі past simple.

Три форми дієслова cure

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

cure [kjʊr]

cured [kjʊəd]

cured [kjʊəd]

виліковувати

Як поставити cure у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово cure в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – cure. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  cured.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  cured.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити cure в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для лікування потрібно використовувати в минулому часі, буде:

cure в past simple — cured.

What is the past tense of cure?

The past tense cure of is cured.

The past participle cure of is cured.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — cure в past simple, буде cured.

(V2)

Future simple — cure в future simple буде cure. (will + V1)

Present Perfect — cure в present perfect буде

cured.

(have\has + V3)

Past Perfect — cure в past perfect буде

cured.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово cure?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово cure це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова cure

 • She cured him with water – Вона вилікувала його водою.

  (Past Simple)

 • It could have cured your sister – Це могло б вилікувати твою сестру.

  (Present Perfect)

 • Do you think time can cure grief? – Ти думаєш, що час може вилікувати горе?

  (Present Simple)

 • Many disease can now be cured. – Багато хвороби вже виліковні.

  (Present Simple)

 • 10% of patients cannot be cured of this disease. – 10% пацієнтів неможливо вилікувати від цього захворювання.

  (Present Simple)

 • These pills helped him to cure from acne. – Ці таблетки допомогли йому вилікуватися від вугрової висипки.

  (Past Simple)

 • She received some kind of acupuncture treatment that seemed to cure her. – Вона отримала якесь лікування голковколюванням, яке начебто б її вилікував.

  (Past Simple)

 • He’s not completely cured yet, but at least he’s out of danger. – Він ще не повністю вилікувався, але принаймні, він поза небезпекою.

  (Present Simple)

 • Burns can often be cured by grafting skin from other parts of the body. – Опіки часто можна лікувати, пересаджуючи шкіри з інших частин тіла.

  (Present Simple)

 • The infection can be cured with antibiotics. – Інфекцію можна вилікувати антибіотиками.

  (Present Simple)