Debate 3 форми дієслова (Дискутувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова debate (Дискутувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова debate з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, debate в past simple

3 форми дієслова debate

Англійська дієслово debate [dɪ’beɪt], перекладається як: Дискутувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова debate: Infinitive (debate), Past Simple – (debated), Past Participle – (debated).

📚 Дієслово debate має значення: обговорювати; вести дебати; сперечатися; обмірковувати; обговорити; оскаржувати; оскаржити; обміркувати; розглянути; розглядати; сумніватися; зважувати; зважити; роздумувати над чим-л.); брати участь у дебатах; дебатироваться; посперечатися; рядити; змагатися; сперечатися; домагатися; полемізувати; думати (про що-л.).

Форми дієслова debate в минулому часі

👉 Форми дієслова debate в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде debate в минулому часі past simple.

Три форми дієслова debate

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

debate [dɪ’beɪt]

debated [dɪˈbeɪtɪd]

debated [dɪˈbeɪtɪd]

Дискутувати

Як поставити debate у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово debate в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – debate. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  debated.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  debated.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити debate в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для debate потрібно використовувати в минулому часі, буде:

debate в past simple — debated.

What is the past tense of debate?

The past tense of debate is debated.

The past participle of debate is debated.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — debate в past simple, буде debated.

(V2)

Future simple — debate в future simple буде debate. (will + V1)

Present Perfect — debate в present perfect буде

debated.

(have\has + V3)

Past Perfect — debate в past perfect буде

debated.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово debate?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово debate це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова debate

 • One could debate for a long time about the origin of the world – Можна довго дискутувати з приводу походження світу

  (Present Simple)

 • Scholars have debated much about the meaning and origins of the intellectual tradition called behaviorism. – Вчені багато дискутували про смисл та витоки появи інтелектуальної традиції під назвою біхевіоризм.

  (Present Perfect)

 • – Gentlemen! Gentlemen! May I have your attention, please? Let’s debate in a civilized manner! – – Панове! Панове!!! Хвилиночку уваги! Давайте цивілізовано дискутувати!

  (Present Simple)

 • Another “fun” habit that i’m willing to debate based on personal experience. – Ще одна «весела» звичка, про яку я готовий дискутувати, грунтуючись на особистому досвіді.

  (Present Simple)

 • As they left the sessions, the senators continued to the debate business – Йдучи з засідань, сенатори продовжували обговорювати справи

  (Past Simple)

 • However, the situation was serious for us, and we debated at length about plans for the future. – Проте становище склалося для нас серйозне, і ми довго обговорювали плани майбутнього.

  (Past Simple)

 • Politicians debate in a language that the average voter cannot understand – Політики ведуть дебати мовою, незрозумілою пересічному виборцеві

  (Present Simple)

 • If you are unable to debate with propriety, you might want to leave. – Якщо ви не в змозі вести дебати в рамках пристойності, то вам, можливо, краще піти.

  (Present Simple)

 • She had already begun to debate an escape plan and was considering all the possibilities. – Вона вже почала обмірковувати план втечі і прикидала всі можливості.

  (Past Perfect)

 • We start debating the pros and cons and get even more confused. – Ми починаємо зважувати всі за і проти і запутываемся ще більше.

  (Present Simple)