Decide 3 форми дієслова (вирішувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова decide (вирішувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова decide з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, decide в past simple

3 форми дієслова decide

Англійська дієслово decide [dɪˈsaɪd], перекладається як: вирішувати.
Входить у групи:

правильні дієслова,

дієслова 5-й клас.

3 форми дієслова decide: Infinitive (decide), Past Simple – (decided), Past Participle – (decided).

📚 Дієслово decide має значення: вирішувати, вирішуватися, приймати рішення, визначатися, робити вибір, спонукати, схиляти до вирішення.

Форми дієслова decide в минулому часі

👉 Форми дієслова decide в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде decide в минулому часі past simple.

Три форми дієслова decide

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

decide [dɪˈsaɪd]

decided [dɪˈsaɪ.dɪd]

decided [dɪˈsaɪ.dɪd]

вирішувати

Як поставити decide у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово decide в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – decide. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  decided.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  decided.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити decide в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для decide потрібно використовувати в минулому часі, буде:

decide в past simple — decided.

What is the past tense of decide?

The past tense of decide is decided.

The past participle of decide is decided.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — decide в past simple, буде decided.

(V2)

Future simple — decide в future simple буде decide. (will + V1)

Present Perfect — decide в present perfect буде

decided.

(have\has + V3)

Past Perfect — decide в past perfect буде

decided.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово decide?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово decide це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова decide

 • Let them decide what they can handle – Дозволь їм самим вирішувати, з чим вони зможуть впоратися.

  (Present Simple)

 • Perhaps he he decided needed a significant raise – Можливо, він вирішив, що йому необхідно значне підвищення.

  (Past Simple)

 • The King has decided on a bringing in a new Queen – Король вирішив про залучення нової королеви.

  (Present Perfect)

 • You just can’t decide for me – Ти не можеш вирішувати за мене.

  (Present Simple)

 • They’ve already decided, so we can move further – Вони вже вирішили, і ми можемо рухатися далі.

  (Present Perfect)

 • I don’t know what’s the best answer, he is deciding on that right now – Я не знаю, який кращий відповідь, він зараз приймає рішення з цього питання.

  (Present Continuous)

 • I was deciding which of these girls I would marry – Я вирішував, на якій із цих дівчат одружитися.

  (Past Continuous)

 • They have decided to put aside issues that – Вони вирішили відкласти в сторону ті проблеми.

  (Present Perfect)

 • We have decided to keep silence – Ми вирішили зберігати мовчання.

  (Present Perfect)

 • Think they will decide later, let’s have some rest – Думаю, вони вирішать пізніше, давай відпочинемо.

  (Future Simple)