Design 3 форми дієслова (розробляти) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова design (розробляти) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова design з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, design в past simple

3 форми дієслова design

Англійська дієслово design [dɪˈzaɪn], перекладається як: розробляти.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова design: Infinitive (design), Past Simple – (designed), Past Participle – (designed).

📚 Дієслово design має значення: проектувати, розробляти, замишляти, планувати, складати план, конструювати, будувати, створювати візерунок.

Форми дієслова design в минулому часі

👉 Форми дієслова design в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде design в минулому часі past simple.

Три форми дієслова design

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

design [dɪˈzaɪn]

designed []

designed []

розробляти

Як поставити design во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово design в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – design. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  designed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  designed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити design в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для design потрібно використовувати в минулому часі, буде:

design в past simple — designed.

What is the past tense of design?

The past tense of design is designed.

The past participle of design is designed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — design в past simple, буде designed.

(V2)

Future simple — design в future simple буде design. (will + V1)

Present Perfect — design в present perfect буде

designed.

(have\has + V3)

Past Perfect — design в past perfect буде

designed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово design?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово design це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова design

 • We need to design new project. – Нам потрібно розробити новий проект.

  (Present Simple)

 • We designed new web project in 2009. – Ми розробили новий веб-проект у 2009 році.

  (Past Simple)

 • The form has been designed to be easily completed. – Форма була розроблена для легкого заповнення.

  (Present Perfect)

 • He designed the perfect crime and wasn’t catch by the police. – Він спланував ідеальне злочин і не був спійманий поліцією.

  (Past Simple)

 • Why is this room is not designed for work? – Чому ця кімната не призначена для роботи?

  (Present Simple)

 • Roy designed the book’s cover. – Рой займався оформленням цієї обкладинки книги.

  (Past Simple)

 • The course is designed for advanced learners. – Курс призначений для просунутих учнів.

  (Present Simple)

 • This famous suit was designed by Chanel. – Цей знаменитий костюм розробила Шанель.

  (Past Simple)

 • These exercises are designed to stretch muscles. – Ці вправи направлені на розтяжку м’язів.

  (Present Simple)

 • How can he design a new piece of equipment? – Як він може розробити нове обладнання?

  (Present Simple)