Dig 3 форми неправильного дієслова (копати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово dig (копати) – 3 форми дієслова dig в англійській мові. Перша, друга, третя форма dig з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb dig in past simple

3 форми дієслова dig

Англійська дієслово dig [dɪg], перекладається як: копати.
Входить у групи:

неправильні дієслова.

3 форми дієслова dig: Infinitive (dig), Past Simple – (dug), Past Participle – (dug).

📚 Дієслово dig має значення: копати, копати, копати, копати, докопуватися, проривати, відкопувати, робити розкопки, втикати.

Форми дієслова dig в минулому часі

👉 Форми дієслова dig в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде dig в минулому часі past simple.

Три форми дієслова dig

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

dig [dɪg]

dug [dʌg]

dug [dʌg]

копати

Як поставити dig у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово dig в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – dig. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  dug.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  dug.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити dig в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для dig потрібно використовувати в минулому часі, буде:

dig в past simple — джавад.

What is the past tense of dig?

The past tense of dig is dug.

The past participle of dig is dug.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — dig в past simple, буде dug.

(V2)

Future simple — dig в future simple буде dig. (will + V1)

Present Perfect — dig в present perfect буде

dug.

(have\has + V3)

Past Perfect — dig в past perfect буде

dug.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово dig?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово dig це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова dig

 • So we agree to dig it out – Так що ми згодні викопати це.

  (Present Simple)

 • Our was well dug 350 years ago – Наш колодязь був викопаний 350 років тому.

  (Past Simple)

 • Dig dipper, we have enough time – Копай глибше, у нас є достатньо часу.

  (Present Simple)

 • They dug the roots up – Вони викопали коріння.

  (Past Simple)

 • You just can’t dig through concrete. – Ти просто не можеш копати бетон.

  (Present Simple)

 • Please, stand guard while i’m digging – будь Ласка, постій на годиннику, поки я копаю.

  (Present Continuous)

 • The detective never dug deep because he didn’t suspect a man – Детектив ніколи не копав глибоко, тому що не підозрював чоловіка.

  (Past Simple)

 • Your cat dug claws into my foot, do something! – Твій кіт встромив кігті в мою стопу, зроби щось!

  (Past Simple)

 • We are digging our own grave, we should now – Ми копаємо собі могилу, ми повинні зупинитися зараз.

  (Present Continuous)

 • We will certanly dig up my war ax, give it some time – Ми неодмінно закопаємо сокиру війни, дай час.

  (Future Simple)