Direct 3 форми дієслова (надсилати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова direct (надсилати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова direct з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, direct в past simple

3 форми дієслова direct

Англійська дієслово direct [dəˈrekt], перекладається як: направляти.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова direct: Infinitive (direct), Past Simple – (directed), Past Participle – (directed).

📚 Дієслово direct має значення: направляти, наводити, керувати, управляти, режисерувати, контролювати.

Форми дієслова direct в минулому часі

👉 Форми дієслова direct в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде direct в минулому часі past simple.

Три форми дієслова direct

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

direct [dəˈrekt]

directed [dɪˈrektɪd]

directed [dɪˈrektɪd]

направляти

Як поставити direct во 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово direct в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – direct. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  directed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  directed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити direct в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для direct потрібно використовувати в минулому часі, буде:

direct в past simple — directed.

What is the past tense of direct?

The past tense of direct is directed.

The past participle of direct is directed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — direct в past simple, буде directed.

(V2)

Future simple — direct в future simple буде direct. (will + V1)

Present Perfect — direct в present perfect буде

directed.

(have\has + V3)

Past Perfect — direct в past perfect буде

directed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово direct?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово direct це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова direct

 • To direct foreign policy… – Керувати зовнішньою політикою…

  (Present Simple)

 • The research is directed to non-profit organizations – Дослідження спрямоване на некомерційні організації.

  (Present Simple)

 • She was directed by her conscience. – Нею керувала її совість.

  (Past Simple)

 • The eyes of all those were present directed to him. – Погляди всіх присутніх були звернені на нього.

  (Past Simple)

 • They were directed to work at the warehouse. – Їх направили працювати на склад.

  (Past Simple)

 • He has directed all his energy into writing the annual report. – Він спрямував всю свою енергію на написання річного звіту.

  (Present Perfect)

 • They directed their blows enemy at ports. – Вони направили свої удари на ворожі порти.

  (Past Simple)

 • I directed them to the building of the city hall. – Я направив їх до будівлі міської мерії.

  (Past Simple)

 • He wrote this play, directed it, and played the main role in it. – Він написав цю п’єсу, поставив її, і зіграв у ній головну роль.

  (Past Simple)

 • A lot of public criticism was directed at the senator. – На адресу сенатора було направлено багато громадської критики.

  (Past Simple)