Discount 3 форми дієслова (знецінювати, знижувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова discount (знецінювати, знижувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова discount з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, discount в past simple

3 форми дієслова discount

Англійська дієслово discount [ˈdɪskaʊnt], перекладається як: знецінювати, знижувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова discount: Infinitive (discount), Past Simple – (discounted), Past Participle – (discounted).

📚 Дієслово discount має значення: дисконтувати, знецінювати, знижувати, робити знижку, ставитися скептично, не довіряти почутому, зменшувати, скидати.

Форми дієслова discount в минулому часі

👉 Форми дієслова discount в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде discount в минулому часі past simple.

Три форми дієслова discount

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

discount [ˈdɪskaʊnt]

discounted [dɪsˈkaʊntɪd]

discounted [dɪsˈkaʊntɪd]

знецінювати, знижувати

Як поставити discount у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово discount в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – discount. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  discounted.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  discounted.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити discount в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для discount потрібно використовувати в минулому часі, буде:

discount в past simple — discounted.

What is the past tense of discount?

The past tense of discount is discounted.

The past participle of discount is discounted.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — discount в past simple, буде discounted.

(V2)

Future simple — discount в future simple буде discount. (will + V1)

Present Perfect — discount в present perfect буде

discounted.

(have\has + V3)

Past Perfect — discount в past perfect буде

discounted.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово discount?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово discount це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова discount

 • The company are going to discount them – Компанія збирається зробити знижку на них.

  (Present Continuous)

 • This fund again discounted capital costs. – Цей фонд знову дисконтував капітальні витрати.

  (Past Simple)

 • The possibility of some delays cannot be discounted. – Не можна скидати з рахунків можливість деяких затримок.

  (Present Simple)

 • The link between these threats and the continuing recurrence of conflicts should never be discounted. – Ніколи не можна скидати з рахунків зв’язок, що існує між цими погрозами і безперервним його поновленням конфліктів.

  (Present Simple)

 • I want to be immediately discounted from the list of suspects. – Я хочу, щоб мене негайно виключили з числа підозрюваних.

  (Present Simple)

 • It cannot be discounted that new attempts to intervene will be made. – Не можна не брати до уваги те, що будуть зроблені нові спроби втручання.

  (Present Simple)

 • Their special needs and concerns are generally discounted or ignored. – Їх особливі потреби і проблеми, в основному, не враховуються у достатній мірі або ігноруються.

  (Present Simple)

 • I said that this cannot be discounted. – Я сказав, що цього не можна виключати.

  (Past Simple)

 • Larger doses cannot be totally discounted for some individuals. – Для деяких людей не можна повністю виключати і більш високі дози.

  (Present Simple)

 • However, if statements which raised doubts were discounted, it might have such serious consequences. – Адже, якщо виключити заяви, які викликають сумніви, що може мати дуже серйозні наслідки.

  (Past Simple)