Discover 3 форми дієслова (відкривати, виявляти) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова discover (відкривати, виявляти) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова discover з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, discover в past simple

3 форми дієслова discover

Англійська дієслово discover [dɪˈskʌvər], перекладається як: відкривати, виявляти.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова discover: Infinitive (discover), Past Simple – (discovered), Past Participle – (discovered).

📚 Дієслово discover має значення: відкривати, виявляти, робити відкриття, знаходити, розкривати, дізнаватися.

Форми дієслова discover в минулому часі

👉 Форми дієслова discover в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде discover в минулому часі past simple.

Три форми дієслова discover

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

discover [dɪˈskʌvər]

discovered [dɪˈskʌvəd]

discovered [dɪˈskʌvəd]

відкривати, виявляти

Як поставити discover у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово discover в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – discover. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  discovered.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  discovered.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити discover в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для discover потрібно використовувати в минулому часі, буде:

discover в past simple — discovered.

What is the past tense of discover?

The past tense of discover is discovered.

The past participle of discover is discovered.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — discover в past simple, буде discovered.

(V2)

Future simple — discover в future simple буде discover. (will + V1)

Present Perfect — discover в present perfect буде

discovered.

(have\has + V3)

Past Perfect — discover в past perfect буде

discovered.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово discover?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово discover це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова discover

 • The committee needs no research to discover this. – Комітет не потребує досліджень, щоб переконатися в цьому.

  (Present Simple)

 • Mr Green discovered that secret base. – Пане Грін виявив цю секретну базу.

  (Past Simple)

 • We have discovered the importance of low fat eating. – Ми відкрили для себе важливість маложирной дієти.

  (Present Perfect)

 • I discovered I was out of gas in the middle of a highway. – Я виявив, що у мене закінчився бензин на середині траси.

  (Past Simple)

 • We discovered that we have a mutual interest in psychology. – Ми виявили, що обидва захоплюємося психологією.

  (Past Simple)

 • X-rays were discovered by Roentgen. – Рентген відкрив Х-промені.

  (Past Simple)

 • She soon discovered what was going on after she left. – Незабаром вона дізналася про те, що відбувалося після того, як вона пішла..

  (Past Simple)

 • He will discover that his car is stolen in the morning. – Вранці він дізнається, що його машину викрали.

  (Future Simple)

 • Clyde Tombaugh discovered Pluto in 1930. – Клайд Томбо відкрив Плутон у 1930 р.

  (Past Simple)

 • The doctor was soon discovered to be an impostor. – Незабаром з’ясувалося, що цей лікар — самозванець.

  (Past Simple)