Dismiss 3 форми дієслова (Звільняти) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова dismiss (Звільняти) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова dismiss з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, dismiss в past simple

3 форми дієслова dismiss

Англійська дієслово dismiss [dɪs’mɪs], перекладається як: Звільняти.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова dismiss: Infinitive (dismiss), Past Simple – (dismissed), Past Participle – (dismissed).

📚 Дієслово dismiss має значення: звільняти, звільнити, звільнитися, звільняти з роботи

звільняти співробітників

відкидати, відхиляти, відхилити, відкинути, відмовити, відмахнутися, відкинути, відмітати, відмахуватися, відкинути, скидати, відкидати

звільняти, звільнити

розпускати, розпустити

відпускати, відпустити

заперечувати, спростовувати

зняти

припинити

закрити

ігнорувати, скидати з рахунків

змістити

відстороняти

прогнати, відігнати

звільняти від посади

відрахувати.

Форми дієслова dismiss в минулому часі

👉 Форми дієслова dismiss в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде dismiss в минулому часі past simple.

Три форми дієслова dismiss

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

dismiss [dɪs’mɪs]

dismissed [dɪzˈmɪst]

dismissed [dɪzˈmɪst]

Звільняти

Як поставити dismiss у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово dismiss в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – dismiss. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  dismissed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  dismissed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити dismiss в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для dismiss потрібно використовувати в минулому часі, буде:

dismiss в past simple — dismissed.

What is the past tense of dismiss?

The past tense of dismiss is dismissed.

The past participle of dismiss is dismissed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — dismiss в past simple, буде dismissed.

(V2)

Future simple — dismiss в future simple буде dismiss. (will + V1)

Present Perfect — dismiss в present perfect буде

dismissed.

(have\has + V3)

Past Perfect — dismiss в past perfect буде

dismissed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово dismiss?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово dismiss це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова dismiss

 • I filed a motion to dismiss on the Rutledge case. – Я подав клопотання про відхилення позову по справі Ратледжа.

  (Past Simple)

 • But we have decided not to dismiss the accused – Але ми вирішили не звільняти підсудну

  (Present Perfect)

 • Some now want to dismiss terrorism as a feature of everyday life – Дехто сьогодні не хочуть приймати тероризм, як щось виняткове в повсякденному житті

  (Present Simple)

 • Scientists would usually dismiss those variations as being caused by the environment. – Вчені, як правило, ігнорують такі викликані навколишнім середовищем відмінності.

  (Present Simple)

 • The video floats on top until you dismiss it. – Відео буде відображатися поверх всіх вікон до тих пір, поки ви не закриєте.

  (Present Simple)

 • Too many people dismiss mental illnesses as problems of character or lack of will – Занадто багато людей вважає психічні захворювання, проблемою характеру або відсутністю волі

  (Present Simple)

 • Klayus dismissed the women with a few soft words. – Клайус сказав дамам кілька ніжних слів і відпустив їх.

  (Past Simple)

 • That study was dismissed for lack of scientific proof. – Дослідження було закрито за відсутністю наукових доказів.

  (Past Simple)

 • And where did they go after May dismissed the security detail? – І куди вони пішли після того, як Мей відпустила охорону?

  (Past Simple)

 • He dismissed the crew, and the room shrank to its true dimensions. – Він відпустив людей, і кімната стиснулася до своїх справжніх розмірів.

  (Past Simple)