Display 3 форми дієслова (показувати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова display (показувати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова display з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, display в past simple

3 форми дієслова display

Англійська дієслово display [dɪˈspleɪ], перекладається як: показувати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова display: Infinitive (display), Past Simple – (displayed), Past Participle – (displayed).

📚 Дієслово display має значення: показувати, демонструвати, виставляти, виявляти, виділяти, виставляти напоказ, виявляти.

Форми дієслова display в минулому часі

👉 Форми дієслова display в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде display в минулому часі past simple.

Три форми дієслова display

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

display [dɪˈspleɪ]

displayed [dɪˈspleɪd]

displayed [dɪˈspleɪd]

показувати

Як поставити display в 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово display в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – display. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  displayed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  displayed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити display в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для display потрібно використовувати в минулому часі, буде:

display в past simple — displayed.

What is the past tense of display?

The past tense of display is displayed.

The past participle of display is displayed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — display в past simple, буде displayed.

(V2)

Future simple — display в future simple буде display. (will + V1)

Present Perfect — display в present perfect буде

displayed.

(have\has + V3)

Past Perfect — display в past perfect буде

displayed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово display?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово display це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова display

 • The new system was supposed to display a change in all the basic processes in the office – Нова система повинна була відображати зміни у всіх основних процесах в офісі.

  (Past Simple)

 • She displayed her two purchases with pride. – Вона показала дві свої покупки з гордістю.

  (Past Simple)

 • As you can see all information is displayed on the scoreboard. – Як бачите, вся інформація відображається на табло.

  (Present Simple)

 • He displayed more skill than true talent. – Він демонстрував більше майстерності, ніж справжнього таланту.

  (Past Simple)

 • The clothes were displayed in a shop window. – Одяг були виставлена у вітрині магазину.

  (Past Simple)

 • He has displayed extraordinary frivolity. – Він виявив незвичайну фривольність.

  (Past Simple)

 • She proudly displayed her recent purchases. – Вона з гордістю показала свої недавні покупки.

  (Past Simple)

 • My mom displayed no emotion when she appeared in court as a witness. – Моя мама не проявила жодних емоцій, виступаючи у суді в якості свідка.

  (Past Simple)

 • Her photograph was clearly displayed on his desk. – Її фотографія була добре помітна на його письмовому столі.

  (Past Simple)

 • His work in the presentation is displayed in approximately chronological order. – Його роботи презентації відображаються приблизно в хронологічному порядку.

  (Present Simple)