Disrupt 3 форми дієслова (Підривати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова disrupt (Підривати) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова disrupt з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, disrupt в past simple

3 форми дієслова disrupt

Англійська дієслово disrupt [dɪs’rʌpt], перекладається як: Підривати.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова disrupt: Infinitive (disrupt), Past Simple – (disrupted), Past Participle – (disrupted).

📚 Дієслово disrupt має значення: розривати (узи тощо); підривати; розірвати; знищити; зірвати; порушити звичний спосіб життя; заважати; порушити; перешкоджати; припиняти; порушуватися; порушитися; засмучуватися; засмутити; засмутитися; руйнувати; розривати; відвернути; засмучувати; зривати, підривати, засмучувати (плани); зривати; вносити хаос.

Форми дієслова disrupt в минулому часі

👉 Форми дієслова disrupt в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде disrupt в минулому часі past simple.

Три форми дієслова disrupt

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

disrupt [dɪs’rʌpt]

disrupted [dɪsˈrʌptɪd]

disrupted [dɪsˈrʌptɪd]

Підривати

Як поставити disrupt в 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово disrupt в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – disrupt. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  disrupted.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  disrupted.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити disrupt в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для disrupt потрібно використовувати в минулому часі, буде:

disrupt в past simple — disrupted.

What is the past tense of disrupt?

The past tense of disrupt is disrupted.

The past participle of disrupt is disrupted.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — disrupt в past simple, буде disrupted.

(V2)

Future simple — disrupt в future simple буде disrupt. (will + V1)

Present Perfect — disrupt в present perfect буде

disrupted.

(have\has + V3)

Past Perfect — disrupt в past perfect буде

disrupted.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово disrupt?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово disrupt це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова disrupt

 • Repression disrupts the authority of the authorities and increases the popularity of the persecuted. – Репресії підривають авторитет влади, збільшують популярність гнаних.

  (Present Simple)

 • A tarnished reputation disrupts customers’ trust and provokes them to demand stricter rules and regulations. – Опороченная репутація підриває довіру клієнтів і провокує їх вимагати дотримання більш жорстких правил і норм.

  (Present Simple)

 • Modern Indians want to disrupt the bonds of ancient traditions as soon as possible, to move away from cultural restrictions. – Сучасним індійцям хочеться якнайшвидше розірвати пута давніх традицій, відійти від культурних обмежень.

  (Present Simple)

 • Even death here cannot disrupt the bonds of human love – Навіть смерть тут не в силах розірвати узи людської любові

  (Present Simple)

 • In the most extreme case, lies can disrupt people’s lives and even lead to death. – В самому крайньому випадку брехня може зруйнувати життя людей і навіть призвести до смерті.

  (Present Simple)

 • I want to disrupt the usual notions of how business works – Я хочу зруйнувати звичні уявлення про те, як працює бізнес

  (Present Simple)

 • Are you really going to disrupt a family reunion? – Невже ви станете перешкоджати возз’єднання сім’ї?

  (Present Simple)

 • At all these times forces have disrupted economic growth and profitability. – У всі часи ці сили перешкоджали економічному зростанню і прибутковості.

  (Present Perfect)

 • But I always soon came to my senses and disrupted such thoughts. – Але я завжди скоро приходив до себе і припиняв подібні думки.

  (Past Simple)

 • – I promise i’ll be back soon! – she hurriedly added, disrupting any possible objections. – – Обіцяю, що скоро повернуся! – квапливо додала вона, упереджуючи можливі заперечення.

  (Past Simple)