Distance 3 форми дієслова (віддаляти) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова distance (віддаляти) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова distance з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, distance в past simple

3 форми дієслова distance

Англійська дієслово distance [ˈdɪstəns], перекладається як: віддаляти.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова distance: Infinitive (distance), Past Simple – (distanced), Past Participle – (distanced).

📚 Дієслово distance має значення: віддаляти, розміщувати на певній відстані, залишати далеко позаду, володіти перспективою.

Форми дієслова distance в минулому часі

👉 Форми дієслова distance в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде distance в минулому часі past simple.

Три форми дієслова distance

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

distance [ˈdɪstəns]

distanced [ˈdɪstənst]

distanced [ˈdɪstənst]

віддаляти

Як поставити distance у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово distance в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – distance. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  distanced.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  distanced.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити distance в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для distance потрібно використовувати в минулому часі, буде:

distance в past simple — distanced.

What is the past tense of distance?

The past tense of distance is distanced.

The past participle of distance is distanced.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — distance в past simple, буде distanced.

(V2)

Future simple — distance в future simple буде distance. (will + V1)

Present Perfect — distance у present perfect буде

distanced.

(have\has + V3)

Past Perfect — distance в past perfect буде

distanced.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово distance?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово distance це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова distance

 • It distanced her from the narrow group of key partners. – Це віддалило її від вузької групи ключових партнерів.

  (Past Simple)

 • They ordered all fronts to distance themselves from conflict sites. – Вони наказали усім фронтах дистанціюватися від місць конфліктів.

  (Past Simple)

 • He has made certain decisions that have distanced him from me. – Він прийняв певні рішення, які віддалили його від мене.

  (Present Perfect)

 • They’ve actually distanced us from our most important relationship, which is that of us and nature. – Вони віддалили нас від найбільш важливих зв’язків між людьми і природою.

  (Present Perfect)

 • This further distanced her from political power and jeopardized the future of her own leaders. – Це ще більше віддалило її від політичної влади і поставило під загрозу майбутнє її власних лідерів.

  (Past Simple)

 • And you said yourself that she has distanced from you. – Та ви самі сказали, що вона віддалилася від Вас.

  (Past Perfect)

 • I distanced myself, said I needed a break. – Я просто сказав, що мені потрібно відпочити.

  (Past Simple)

 • The government and the opposition should clearly distance themselves from such tactics. – Уряд і опозиція повинні однозначно дистанціюватися від подібної тактики.

  (Present Simple)

 • The VP is looking to distance himself from this trade deal. – Віце-президент збирається дистанціюватися від цієї торгової угоди.

  (Present Continuous)

 • We can choose to distance ourselves from them. – Ми можемо вирішити дистанціюватися від них.

  (Present Simple)