Distribute 3 форми дієслова (Розподіляти) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова distribute (Розподіляти) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова distribute з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, distribute в past simple

3 форми дієслова distribute

Англійська дієслово distribute [dɪs’trɪbju(:)t], перекладається як: Розподіляти.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова distribute: Infinitive (distribute), Past Simple – (distributed), Past Participle – (distributed).

📚 Дієслово distribute має значення: Поширювати, роздавати,.

Форми дієслова distribute в минулому часі

👉 Форми дієслова distribute в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде distribute в минулому часі past simple.

Три форми дієслова distribute

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

distribute [dɪs’trɪbju(:)t]

distributed [dɪˈstrɪbjuːtɪd]

distributed [dɪˈstrɪbjuːtɪd]

Розподіляти

Як поставити distribute у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово distribute в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – distribute. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  distributed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  distributed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити distribute в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для distribute потрібно використовувати в минулому часі, буде:

distribute в past simple — distributed.

What is the past tense of distribute?

The past tense of distribute is distributed.

The past participle of distribute is distributed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — distribute в past simple, буде distributed.

(V2)

Future simple — distribute в future simple буде distribute. (will + V1)

Present Perfect — distribute в present perfect буде

distributed.

(have\has + V3)

Past Perfect — distribute в past perfect буде

distributed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово distribute?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово distribute це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова distribute

 • The most important thing is to learn how to distribute your work so that you do it gradually and in a certain period of time. – Найголовніше, навчитися розподіляти свої справи так, щоб виконувати їх поступово і через певний проміжок часу.

  (Present Simple)

 • Then you can effectively distribute tasks rather than giving explanations. – Тоді ви зможете ефективно розподіляти завдання, а не давати пояснення.

  (Present Simple)

 • History is replete with examples of prominent people who have rationally distributed their time – В історії багато прикладів того, що видатні люди раціонально розподіляють свій час

  (Present Simple)

 • The statutes of these organizations do not allow distributing profits the way it is done in commercial organizations. – Просто статуту цих організацій не дозволяє розподіляти прибуток так, як це робиться в комерційних організаціях.

  (Present Simple)

 • It gave me some confidence when I started distributing information about my business. – Це додало мені деяку впевненість, коли я почала поширювати інформацію про свій бізнес.

  (Past Simple)

 • – I hope you’re not going to distribute this information? – – Сподіваюся, ви не станете поширювати отриману інформацію?

  (Present Simple)

 • Make two or three different flyers. Take turns distributing the flyers. – Зробіть 2-3 різні листівки. По черзі поширюйте листівки.

  (Present Simple)

 • Universities and printing were distributing knowledge on an unprecedented scale. – Університети і книгодрукування поширювали знання в небачених раніше масштабах.

  (Past Simple)

 • Residents of the capital began to generously distribute money, expensive fabrics, and things. – Жителям столиці почали щедро роздавати гроші, дорогі тканини, речі.

  (Past Simple)

 • The latter liked to distribute gifts left and right, and in the form of palaces, castles, and even thrones. – Останній любив роздавати направо і наліво подарунки, причому у вигляді палаців, замків і навіть тронів.

  (Past Simple)