Document 3 форми дієслова (постачати документами) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова document (постачати документами) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова document з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, document у past simple

3 форми дієслова document

Англійська дієслово document [ˈdɑːkjumənt], перекладається як: постачати документами.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова document: Infinitive (document), Past Simple – (documented), Past Participle – (documented).

📚 Дієслово document має значення: забезпечувати документами, видавати документи, документувати, оформляти, документально доводити, підтверджувати.

Форми дієслова document у минулому часі

👉 Форми дієслова document в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде document у минулому часі past simple.

Три форми дієслова document

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

document [ˈdɑːkjumənt]

documented [ˈdɒkjʊmɛntɪd]

documented [ˈdɒkjʊmɛntɪd]

забезпечувати документами

Як поставити document у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово document в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – document. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  documented.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  documented.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити document у past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для document потрібно використовувати в минулому часі, буде:

document у past simple — documented.

What is the past tense of document?

The past tense of document is documented.

The past participle of document is documented.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — document у past simple, буде documented.

(V2)

Future simple — document в future simple буде document. (will + V1)

Present Perfect — document у present perfect буде

documented.

(have\has + V3)

Past Perfect — document у past perfect буде

documented.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово document?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово document це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова document

 • Henry’s skills are not so easy to describe or document – Навички Генрі не так просто описати або задокументувати.

  (Present Simple)

 • Our stories were documented on the wall – Наші історії були задокументовані на стіні.

  (Past Simple)

 • The Committee notes that this place has been documented by many sources – Комітет зазначає, що це місце було задокументовано багатьма джерелами.

  (Present Perfect)

 • My article documents in our life small town – Моя стаття документує життя в нашому маленькому місті.

  (Present Simple)

 • All these violations were documented – Всі ці випадки насильства були задокументовані.

  (Past Simple)

 • During his trips he documents everything he sees – Під час своїх поїздок він документує все, що бачить.

  (Present Simple)

 • Have you ever documented it? – Ти коли-небудь оформляв це?

  (Present Perfect)

 • Our department has documented two hundred children who have been used by local authorities – Наш відділ документально зафіксував дві сотні дітей, які були використані місцевою владою.

  (Present Perfect)

 • I am documenting the life of this small nation – Я документую життя цього маленького народу.

  (Present Continuous)

 • You can’t this document, so can’t sue me – Ти не можеш довести це документально, так що не зможеш засудити мене.

  (Present Simple)