Draft 3 форми дієслова (закликати, креслити) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова draft (закликати, креслити) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова draft з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, draft в past simple

3 форми дієслова draft

Англійська дієслово draft [drɑːft], перекладається як: закликати, креслити.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова draft: Infinitive (draft), Past Simple – (drafted), Past Participle – (drafted).

📚 Дієслово draft має значення: закликати, креслити, накидати, робити ескіз, вибраковувати, накидати чернетка, маркувати, складати план.

Форми дієслова draft в минулому часі

👉 Форми дієслова draft в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде draft в минулому часі past simple.

Три форми дієслова draft

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

draft [drɑːft]

drafted [ˈdrɑːftɪd]

drafted [ˈdrɑːftɪd]

закликати, креслити

Як поставити draft у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово draft в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – draft. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  drafted.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  drafted.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити draft в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для draft потрібно використовувати в минулому часі, буде:

draft в past simple — drafted.

What is the past tense of draft?

The past tense of draft is drafted.

The past participle of draft is drafted.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — draft в past simple, буде drafted.

(V2)

Future simple — draft в future simple буде draft. (will + V1)

Present Perfect — draft в present perfect буде

drafted.

(have\has + V3)

Past Perfect — draft в past perfect буде

drafted.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово draft?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово draft це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова draft

 • We could not a draft declaration for the committee – Ми не могли скласти декларацію для комітету.

  (Past Simple)

 • The report was drafted back in 2001, but was considered only last month. – Звіт був складений ще у 2001, але розглянуте тільки в минулому місяці.

  (Past Simple)

 • I will be 18 when I am drafted into the army. – Мені буде 18, коли мене покличуть в армію.

  (Present Simple)

 • A national plan of action against trafficking in persons was drafted. – Було розроблено проект національного плану дій по боротьбі з торгівлею людьми.

  (Past Simple)

 • One report has been drafted up but not yet finalized. – Був складений, але поки ще не остаточно доопрацьований проект доповіді.

  (Present Perfect)

 • The consignment note may be drafted in the form of electronic data processing. – Накладна може бути підготовлена у вигляді відомостей, оброблених в електронному форматі.

  (Present Simple)

 • Guidelines should be drafted for work on individual communications. – Представляється необхідним розробити керівництво по роботі з індивідуальними повідомленнями.

  (Present Simple)

 • Six counter-terrorism instruments had been drafted under CIS. – В рамках Співдружності було підготовлено шість документів про боротьбу з тероризмом.

  (Past Perfect)

 • We are here today to draft specific measures to back these resolutions. – Сьогодні ми знаходимося тут для того, щоб розробити конкретні заходи по підкріпленню цих резолюцій.

  (Present Simple)

 • Governments need to draft long-term energy policies that are economically and ecologically acceptable. – Уряди повинні розробити довгострокову політику в галузі енергетики, яка була б прийнятна в економічному та екологічному плані.

  (Present Simple)