Dub 3 форми дієслова (рівняти, приганяти) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

3 форми дієслова dub (рівняти, приганяти) в англійській мові. Перша, друга, третя форма дієслова dub з озвучкою, транскрипцією, прикладами з перекладом 🔥, dub в past simple

3 форми дієслова dub

Англійська дієслово dub [dʌb], перекладається як: рівняти, приганяти.
Входить у групи:

правильні дієслова.

3 форми дієслова dub: Infinitive (dub), Past Simple – (dubbed), Past Participle – (dubbed).

📚 Дієслово dub має значення: рівняти, приганяти, дублювати, охрестити, давати прізвисько, дублювати фільм, обробляти, змащувати жиром, давати титул, тикати.

Форми дієслова dub в минулому часі

👉 Форми дієслова dub в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде dub в минулому часі past simple.

Три форми дієслова dub

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

dub [dʌb]

dubbed [dʌbd]

dubbed [dʌbd]

рівняти, приганяти

Як поставити dub у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово dub в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – dub. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  dubbed.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  dubbed.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити dub в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для dub потрібно використовувати в минулому часі, буде:

dub в past simple — dubbed.

What is the past tense of dub?

The past tense of dub is dubbed.

The past participle of dub is dubbed.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — dub в past simple, буде dubbed.

(V2)

Future simple — dub в future simple буде dub. (will + V1)

Present Perfect — dub в present perfect буде

dubbed.

(have\has + V3)

Past Perfect — dub в past perfect буде

dubbed.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово dub?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово dub це правильний дієслово.

Приклади застосування дієслова dub

 • I want to dub in Monday. – Хочу дублювати в понеділок.

  (Present Simple)

 • They dubbed him a sand devil. – Вони охрестили його піщаним дияволом.

  (Past Simple)

 • The films are not plot-related and have been dubbed the trilogy by international critics due to their thematic similarities. – Фільми сюжетно не пов’язані і були названі трилогією міжнародними критиками за своєю тематичною схожості.

  (Present Perfect)

 • The text of this speech has not survived, although Pushkin later dubbed it “immortal.” – Текст цієї промови не зберігся, хоча Пушкін і назвав її пізніше «безсмертною».

  (Past Simple)

 • The Los Angeles Times dubbed the controversy surrounding the rerun of the episode “Closetgate.” – Los Angeles Times назвав суперечки навколо повторного показу епізоду «Клозетгейтом».

  (Past Simple)

 • Thanks to this new craft, the region began to flourish, and porcelain began to be dubbed “white gold”. – Завдяки цьому новому промислу регіон став процвітати, а фарфор стали називати “білим золотом”.

  (Past Simple)

 • We need to dub the film in 3 days. – Нам треба продублювати фільм за 3 дня.

  (Present Simple)

 • Local Aboriginals dub the lake Barany. – Місцеві аборигени називають озеро «Барани» (англ. Barany).

  (Present Simple)

 • This new band was dubbed Coheed and Cambria. – Ця нова група була названа Coheed and Cambria.

  (Past Simple)

 • New York magazine dubbed him “The Unknown King of Comedy”. – Журнал New York назвав його «Невідомим Королем комедії».

  (Past Simple)