Dwell 3 форми неправильного дієслова (мешкати) в англійській мові – озвучка, транскрипція, приклади

Неправильне дієслово dwell (мешкати) – 3 форми дієслова dwell в англійській мові. Перша, друга, третя форма dwell з транскрипцією, прикладами переказом 🔥, irregular verb dwell in past simple

3 форми дієслова dwell

Англійська дієслово dwell [dwel], перекладається як: мешкати.
Входить у групи:

неправильні дієслова.

3 форми дієслова dwell: Infinitive (dwell), Past Simple – (dwelt), Past Participle – (dwelt).

📚 .

Форми дієслова dwell в минулому часі

👉 Форми дієслова dwell в теперішньому та минулому часі 2-я і 3-я форма.

❓ Як буде dwell в минулому часі past simple.

Три форми дієслова dwell

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

dwell [dwel]

dwelt [dwɛlt]

dwelt [dwɛlt]

dwelled [dwɛld]

жити

Як поставити dwell у 2-ю і 3-ю форму?

🎓 Як поставити дієслово dwell в Past Simple, Future Simple, Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect?

👉 Все дуже просто, в ці часи минулого, майбутнього і досконалого часу, в англійській використовуються 2га і 3я форма дієслова:

 • First form (V1) – dwell. (Present simple, Future Simple)
 • Second form (V2) –

  dwelt.

  (Past simple)

 • Third form (V3) –

  dwelt,

  dwelled.

  (Present perfect, Past perfect)

Як поставити dwell в past simple?

Якщо ви не зовсім зрозуміли яку форму для dwell потрібно використовувати в минулому часі, буде:

dwell в past simple — dwelt.

What is the past tense of dwell?

The past tense of dwell is dwelt.

The past participle of dwell is or dwelt

dwelled.

Часові форми дієслова — Verb Tenses

Past simple — dwell в past simple, буде dwelt.

(V2)

Future simple — dwell в future simple буде dwell. (will + V1)

Present Perfect — dwell в present perfect буде

dwelt,

dwelled.

(have\has + V3)

Past Perfect — dwell в past perfect буде

dwelt,

dwelled.

(had + V3)

Правильний або неправильний дієслово dwell?

👉 Правильний це дієслово чи ні? Дієслово dwell це неправильний дієслово.

Приклади застосування дієслова dwell

 • Let me briefly dwell upon our vision of these reforms – Я хотів би коротко зупинитися на нашому баченні цих реформ.

  (Present Simple)

 • I shall dwell wherever you want, Keanu – Я буду жити, де ти захочеш, Кіану

  (Future Simple)

 • Well, don’t dwell on it, dear – Ну, не зациклюйся на цьому, дорога.

  (Present Simple)

 • And I will dwell in His house forever – І я буду в домі Господньому довгі часи

  (Future Simple)

 • Let’s not dwell in the past, my darling – Не будемо згадувати минуле, моя мила.

  (Present Simple)

 • I will not dwell in this city. – Я не зупинюся у цьому місті.

  (Future Simple)

 • Things are revealed to us who dwell prayer in – Суще відкрито тим, хто перебуває в молитві.

  (Present Simple)

 • I shall dwell on this earth no longer – Я більше не хочу жити на цій землі.

  (Present Simple)

 • Marriage is not a subject upon which I dwell – Шлюб – не предмет моїх роздумів.

  (Present Simple)

 • I will dwell for a minute on that – Я поміркую про це хвилинку.

  (Future Simple)